Kaiken internet (IoE) synnyttää uusia älykkäitä palveluita


Esineiden internet (IoT) on jatkuvasti laajeneva kokonaisuus, jossa esimerkiksi laitteiden lähettämät sensorit keräävät dataa. Kerätty data siirtyy internetin kautta esimerkiksi pilvipalveluihin edelleen kumuloitavaksi, analysoitavaksi ja hyödynnettäväksi. Kaiken internet (IoE) sisältää puolestaan kaiken verkossa tapahtuvan toiminnan niin teollisuudessa, jakeluketjuissa, liiketoimintaprosesseissa kuin kuluttajien arkisessa toiminnassa. (Siltala 2014.) Suurten datamäärien kerääminen ja liikkuminen internetissä on niin arkipäiväistä, että emme välttämättä edes huomaa tai tule ajatelleeksi sitä. Dataa kertyy jo nykyään päivittäin niin suuria määriä, että sitä on vaikea hahmottaa.

Kaiken internetin myötä kerättävissä olevan datan analytiikka mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja, jotka haastavat vanhat totutut toimintamallit. Liiketoiminnassa perinteiset, yritykseltä yritykselle kulkevat B-to-B- tai yritykseltä kuluttajalle kulkevat B-to-C-toimitusketjut voidaan internetteknologiaa ja sensoritekniikkaa hyödyntämällä muuntaa pidemmiksi, esimerkiksi B-to-B-to-C -ketjuiksi. Teknologiaa on mahdollista hyödyntää myös ekologisuuden ja kestävän kehityksen edistäjänä kiertotaloudessa. Yhtenä esimerkkinä on jätehuoltoa pitkään vaivannut jätteiden noutoon liittyvä tehottomuus: jätteenkäsittelyautot ovat kiertäneet päivittäisiä reittejään riippumatta jäteastioiden todellisesta tyhjennystarpeesta. Enevo oy:n on kehittänyt ratkaisun, jossa jäteastioihin kytkettävien sensoreiden avulla voidaan astioista kerätä käyttökelpoiseksi informaatioksi muokattavissa olevaa dataa. Tämä informaatio toimitetaan edelleen jätehuoltoyhtiöön, joka voi sen perusteella tehdä muutoksia keräysreitteihinsä ja vähentää tarpeetonta ajoa. Saatu informaatio antaa mahdollisuuden tehostaa jätehuoltoyhtiön prosessia jätteiden keräämisessä ja säästää merkittävästi kustannuksia. Tämä näkyy kannattavampana liiketoimintana jätehuoltoyhtiölle sekä edullisempana palvelumaksuna jätehuoltopalvelua käyttävälle asiakkaalle. Lisäksi saavutetaan ekologisia hyötyjä turhien ajojen poistuessa.

Kaupungistuminen on ollut jo pitkään jatkunut kehityssuunta kaikkialla maailmassa. Euroopan kaupungeista Barcelonaa pidetään yhtenä älykaupunkien edelläkävijänä. (Adler 2016.) Kaupunki edistää ekologisuutta käyttämällä liikenteessä data-analytiikkaa ja sensoriteknologiaa. Kaupungin älypysäköintijärjestelmään kuuluvilta pysäköintialueilta voi varata vapaan pysäköintipaikan verkosta jo kotoa lähtiessään. Turha pysäköintipaikan etsimiseen kuluva ajaminen vähenee keskusta-alueella, mikä luonnollisesti vähentää päästöjä. Myös kaupungin katuvalaistusta ohjaava älyverkko säästää energiaa ja kustannuksia. (Saarelainen 2015.)

On ilmeistä, että teknologian kehittymisen ja käyttöönoton myötä kaiken internet mahdollistaa mitä moninaisimpia uusia palveluita, jotka luovat sekä taloudellista että ekologista arvoa eri tahoille. Palveluliiketoiminnan edistämiseksi on tarpeen sisäistää aito arvontuotanto palvelun kohderyhmille, uuteen palveluun liittyvä ansaintalogiikka, datan arvo palvelun sisällön luomisessa ja muokkaamisessa sekä uusien palveluiden lanseeraaminen eri markkinoille. Nämä teemat tuovat myös uusia osaamistarpeita palveluliiketoimintansa kasvattamista suunnitteleviin yrityksiin.

Lähteet

Adler, L. (2016). Data-smart city solutions. Haettu 7.3.2017 osoitteesta http://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/how-smart-city-barcelona-brought-the-internet-of-things-to-life-789

C40 Cities (2014). Case Study. Barcelona’s Smart City Strategy. Haettu 17.2.2017 osoitteesta http://www.c40.org/case_studies/barcelona-s-smart-city-strategy

Enevo (n.d). Simplify Your Waste. Waste and Recycling Services Right-Sized For You. Haettu 17.2.2017 osoitteesta https://www.enevo.com/

Saarelainen, A. (2015). Kaiken internetin juna lähti jo – ehditkö kyytiin? Tivi 11.2.2015. Haettu 7.3.2017 osoitteesta http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/2015-02-11/Kaiken-internetin-juna-l%C3%A4hti-jo-%E2%80%93-ehditk%C3%B6-kyytiin-3215586.html

Siltala, T. (2014). Stoppi termiviidakolle ‒ nyt on vain kaiken internet. Tivi 9.12.2014. Haettu 7.3.2017 osoitteesta
http://www.tivi.fi/Uutiset/2014-12-09/Stoppi-termiviidakolle—nyt-on-vain-kaiken-internet-3151307.html

Kirjoittajat

Anna Ala-Tuori, Lotta Läykki-Pellikka, Pia Paananen, Maija Salminen ja Päivi Vartiainen opiskelevat ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa Liiketoiminnan kehittäminen -koulutusohjelmassa.

Mikko Mäntyneva toimii yliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Liiketoiminnan kehittäminen ja Business Management and Entrepreneurship -koulutuksissa. Lisäksi hän toimii tutkimuspäällikkönä Älykkäät palvelut -tutkimusyksikössä.

Viittausohje:
Ala-Tuori, A., Läykki-Pellikka, L., Mäntyneva, M., Paananen, P., Salminen, M. & Vartiainen, P. (2017). Kaiken internet (IoE) synnyttää uusia älykkäitä palveluita. Teoksessa M. Mäntyneva (toim.) Digitalisaatio ja muutos / Digitalization and Change. HAMK Unlimited Professional 10.10.2017. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/kaiken-internet/

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  data digitalisaatio esineiden internet kaiken internet liiketoiminta
Previous Post
Ohjelmistorobotiikka vapauttaa asiantuntijoiden aikaa rutiinitehtäviltä
Next Post
Esineiden internet tukee Suomen talouskasvua
You might also like


More Story
Ohjelmistorobotiikka vapauttaa asiantuntijoiden aikaa rutiinitehtäviltä
Robotit ovat mekaanisia tai virtuaalisia toimijoita, jotka voivat toimia joko täysin itsenäisesti tai puoli-itsenäisesti...