Arvioijan ohjeet

HAMK Unlimited on verkkoalusta, jolla julkaistaan kolmea eri lehteä: Professional, Journal ja Scientific. Lehdillä on erilaiset ennakkoarviointiprosessit, jotka on esitelty alla.

Professional ja Journal

Professional- ja Journal -lehtiin tarjottujen juttujen arvioinnista huolehtivat pääosin HAMKin henkilökunnan jäsenet. Jokaisen jutun arvioi vähintään kaksi arvioijaa. Arviointi on avoin, eli kirjoittaja ja arvioijat tietävät toistensa nimet.

Arvioinnin apuna käytetään strukturoitua arviointilomaketta (.docx). Toimitus tekee arvioiden perusteella päätöksen siitä, millaisia muutosehdotuksia kirjoittajalle esitetään. Muutosehdotukset voivat olla vaatimuksia, suosituksia tai ehdotuksia.

Arvioijia pyydetään perehtymään huolellisesti kirjoittajan ohjeisiin, sekä yleiseen että lehtikohtaiseen osuuteen.

AV-julkaisujen (podcastit, videot) arviointiin ei käytetä lomaketta, vaan annetaan vapaamuotoinen lausunto. Lausunnossa tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Sopiiko julkaisu HAMK Unlimitedin profiiliin? (Videoissa ks. kirjoittajan ohjeista Professional-lehden osuus, podcastissa julkaisun tulee lisäksi sopia alaotsikon “miten ammattikorkeakoulu pystyy vastaamaan yhteiskunnan muuttuviin osaamistarpeisiin” alle)
  • Tarjoaako julkaisu lisäarvoa kohderyhmälleen, joko alan ammattilaisille tai suurelle yleisölle?
  • Käykö julkaisusta ilmi sen tekijöiden asiantuntijuus ja yhteys tekijöiden työhön?
  • Onko julkaisu teknisesti hyvätasoinen?
  • Onko julkaisun rakenne perusteltu?

Scientific

Scientific-lehti noudattaa tieteellistä vertaisarviointikäytäntöä. Vertaisarvioijina käytetään käsikirjoituksen edustaman alan asiantuntijoita HAMKin ulkopuolelta. Arvioijia on vähintään kaksi. Arviointi on ns. double blind, eli kirjoittaja ei saa tietoonsa arvioijan henkilöllisyyttä eikä toisin päin.

Vertaisarvioijalta pyydetään referee-lausunto oheisella lomakkeella (.docx).

Päätoimittaja tekee lopullisen päätöksen lausuntojen pohjalta, ja päätoimittaja välittää lausunnot sekä jatko-ohjeet kirjoittajalle.

Pyydämme arvioijia perehtymään huolellisesti kirjoittajan ohjeisiin, sekä yleiseen että lehtikohtaiseen osuuteen. Suosittelemme tutustumaan myös COPE:n vertaisarvioijan eettisiin ohjeisiin.