Home / Kirjoittajan ohjeet

Kirjoittajan ohjeet

HAMK Unlimited on Hämeen ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan HAMKin henkilökunnan, opiskeljoiden ja yhteistyökumppaneiden tekstejä tai audiovisuaalisia julkaisuja. HAMKin oma toimituskunta ennakkoarvioi kaikki alustan julkaisut.

Alustalla julkaistaan kolmea eri lehteä: Professional, Journal ja Scientific. Kaikille on omat kirjoitusohjeensa alla, ja lisäksi kaikkia koskevat yleiset ohjeet. Toimitukseen voi ottaa yhteyttä jo ideointivaiheessa: julkaisut@hamk.fi.

Käsikirjoitus lähetetään arvioitavaksi aineistolomakkeella. Lomakkeella annetaan myös muita tietoja, joten siihen kannattaa tutustua huolellisesti etukäteen.

TOIMITUSKUNTA

Hämeen ammattikorkeakoulun henkilökunnasta koostuva toimituskunta arvioi kaikki HAMKin omat julkaisut ennen julkaisua. Toimituskunnan toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun.

Toimituskuntaan kuuluvat:

Mervi Friman pj.
Sinikka Luokkanen
Janne Salminen
Lotta Linko
Mona-Anitta Riihimäki
Tapani Pöykkö
Paula Rantamaa
Leena Ahonen
Pirjo Seddiki
Mikko Mäntyneva
Taina Juurakko-Paavola
Jaakko Helander
Lea Mustonen
Tiina Vuorio
Jussi Horelli
Heikki Ruohomaa
Saija Karevaara
Anne-Maria Korhonen

Maria Lassila-Merisalo, päätoimittaja, HAMK Unlimited
Elina Wathén, julkaisukoordinaattori, HAMK Unlimited

LEHDET

PROFESSIONAL-lehdessä julkaistaan joko suurelle yleisölle (ks. OKM:n julkaisutyyppi E) tai oman alan ammattiyhteisölle (ks. OKM:n julkaisutyyppi D) suunnattuja tekstejä tai muita julkaisuja, jotka perustuvat tekijän asiantuntijuuteen ja HAMKissa tehtyyn työhön. Julkaisu voi olla esimerkiksi katsaus oman alan opetuksen kehitykseen tai perusteltu kannanotto ajankohtaiseen keskusteluun. Jos tekijöissä on mukana opiskelijoita tai HAMKin ulkopuolisia henkilöitä, HAMKin oman henkilökunnan panoksen on näyttävä tekstissä. Alustalla on myös mahdollista julkaista ns. vierailijakirjoituksia. Professional-tekstin rakenne on vapaa, ja erilaiset muodot ovat sallittuja, jopa toivottuja (esimerkkejä tietotekstin rakenteesta).

Tekstin ohjepituus on 3000–8000 merkkiä, sisältäen välilyönnit. Tekstissä ei tarvitse käyttää ulkopuolisia lähteitä, mutta mikäli niitä käytetään, niihin viitataan HAMKin APA-mallin mukaisesti. Professional-tekstin julkaisemisesta päättää päätoimittaja yhdessä kahden julkaisun ennalta arvioineen HAMKin toimituskunnan jäsenen tai heidän valitsemiensa henkilöiden kanssa. Tekstiin saatetaan pyytää arvioinnin perusteella muutoksia ennen julkaisua. Julkaisuprosessi kestää noin kahdesta viikosta kuukauteen.

Professional-lehteen toivotaan myös audiovisuaalisia julkaisuja.

JOURNAL-lehden artikkeli esittelee ammattikorkeakoulun tki-toiminnassa syntyneitä tuloksia, kuten työelämän kehittämishankkeita (ks. OKM:n julkaisutyyppi B). Journal-artikkelissa on tutkimusasetelma ja -aineisto. Empiria on pääosassa, ja sitä tukevien lähteiden avulla kirjoittaja osoittaa tuntevansa aiheensa kannalta olennaisen toimintakontekstin ja tradition. Jos tekijöissä on mukana opiskelijoita tai HAMKin ulkopuolisia henkilöitä, HAMKin oman henkilökunnan panoksen on näyttävä tekstissä. Alustalla on myös mahdollista julkaista ns. vierailijakirjoituksia.

Journal-artikkeli rakennetaan tutkimusartikkelin tai tutkimuksellisen esseen muotoon. Tekstistä tulee löytyä tutkimuksen elementit: teoriatausta, aineisto ja menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Lisävinkkejä artikkelin kirjoittamiseen voi hakea esim. täältä. Kirjoituksen ohjepituus on 10 000–20 000 merkkiä, sisältäen välilyönnit. Lähdeviittauksissa noudatetaan HAMKin APA-mallia.

Journal-artikkelin julkaisupäätöksen tekee HAMKin toimituskunta, kahden julkaisun ennalta lukeneen toimituskunnan jäsenen tai heidän valitsemiensa henkilöiden lausuntojen perusteella. Tekijä saa palautteen tiedokseen, ja tekstiin saatetaan pyytää muutoksia ennen julkaisua. Julkaisuprosessiin on syytä varata aikaa noin kuukaudesta kahteen.

SCIENTIFIC-lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita (ks. OKM:n julkaisutyyppi A). Artikkeli kirjoitetaan omaan tieteenalaan sopivien käytäntöjen mukaisesti. Rakenteeseen voi ottaa mallia oman alan tieteellisistä aikakauslehdistä. Ohjepituus on max. 40 000 merkkiä (sisältää välilyönnit). Lähdeviittauksissa noudatetaan HAMKin APA-mallia.

Päätoimittaja arvioi, lähetetäänkö käsikirjoitus vertaisarvioitavaksi (desk reject). Vertaisarvioijina käytetään HAMKin ulkopuolisia alan asiantuntijoita (resursseina esim. FUAS, strategiset kumppanit). Arviointiprosessi on ns. double blind, eli luottamuksellinen. Lehdellä on Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus, ja lehti on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytön edellyttämiä sääntöjä.

Vertaisarvioijalta pyydetään referee-lausunto, jossa hän ottaa kantaa siihen, miten suosittelee käsikirjoituksen kanssa toimittavan. Suositusvaihtoehtoja on neljä:
1) Käsikirjoitus hyväksytään sellaisenaan tieteelliseksi artikkeliksi.
2) Käsikirjoitus hyväksytään tieteelliseksi artikkeliksi vähäisten muutosten jälkeen (selkeät perustelut ja korjausehdotukset).
3) Käsikirjoitus hyväksytään tieteelliseksi artikkeliksi suurten muutosten jälkeen (selkeät perustelut ja korjausehdotukset).
4) Käsikirjoitus ei sovellu tieteelliseksi artikkeliksi (jolloin toimituskunta voi harkita sen julkaisemista Journal-lehdessä).
HAMKin toimituskunta tekee lopullisen päätöksen lausuntojen pohjalta.

YLEISOHJEET

Nämä ohjeet koskevat kaikkia käsikirjoituksia.

HAMKIN NIMEN JA YKSIKÖIDEN KIRJOITTAMINEN
suomeksi: Hämeen ammattikorkeakoulu
englanniksi: Häme University of Applied Sciences
lyhenne: HAMK (ei HAMK UAS)
taivutusmuodot: HAMKissa, HAMKiin, hamkilainen jne. (lyhenteen ja päätteen välissä ei käytetä kaksoispistettä).

Yksiköiden nimistä ei käytetä yksinään lyhenteitä HYOS, YRLI ym. ilman koko nimen avaamista.

TEKSTIN MUOTOILU
Teksti tasataan vasempaan reunaan (ei keskitetä). Tekstissä ei käytetä automaattista tai manuaalista tavutusta tai kappaleiden sisennyksiä. Kappaleen vaihto ilmaistaan tyhjällä rivillä (enter-lyönti).

Pääotsikon lisäksi tekstissä saa olla korkeintaan kaksi otsikkotasoa. Pää- ja alaotsikot muotoillaan selkeästi, jotta niiden eri tasot ilmenevät lukijalle.

HAMK Unlimited -alusta nostaa etusivulle jutun kuvan, otsikon sekä pari ensimmäistä tekstiriviä. Siksi julkaisua ei tule koskaan aloittaa otsikolla (esim. johdanto), vaan teksti tulee aloittaa noin kahden virkkeen pituisella ingressillä.

TAULUKOT JA KUVIOT
Mahdolliset taulukot ja kuviot numeroidaan juoksevasti. Ne sijoitetaan tekstissä oikeille paikoilleen, ei käsikirjoituksen loppuun. Kuvioiden otsikot merkitään kuvan alapuolelle ja taulukon otsikko taulukon yläpuolelle.

Kuviot toimitetaan erillisinä kuvatiedostoina. Lähetä jokaisesta kuviosta (esim. Microsoftin Office-ohjelmilla tehdyt piirrokset) myös alkuperäinen tiedosto.

KUVAT
Jokaiseen julkaisuun kuuluu olennaisena osana kuva. Kuvan ei tule olla aineistosta nostettu taulukko tai käppyrä, vaan mahdollisimman hyvälaatuinen ja houkutteleva valokuva, joka liittyy julkaisun aiheeseen.

Toimita kuvat erillisinä tiedostoina (jpg- tai png-tiedosto). Varmista kuvien tekijänoikeudet ja käyttöoikeus (esim. kuvissa esiintyviltä henkilöiltä on tarvittaessa saatu lupa kuvan käyttämiseen). Kuvan vähimmäisleveys on 1000 px, resoluutio 72 ppi ja muotona vaakakuva. Kuvan pienennys ja muu kuvamuokkaus hoituu toimituksessa.

Voit etsiä sopivaa kuvaa myös HAMKin omasta Flickr-kuvapalvelusta tai käyttää internetin kuvapankkeja. Ilmoita aina kuvan lähde. Mikäli et löydä itse sopivaa kuvaa, ilmoita toimitukseen, niin saat apua.

TEKIJÄNOIKEUDET JA -VELVOLLISUUDET

Kirjoittaja antaa HAMK Unlimited -verkkoportaalille julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin. Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien (mm. plagiointi) noudattamisesta säilyy kirjoittajalla. HAMK Unlimitedin teksteille tehdään Urkund-plagioinnintarkastus. Kirjoittaja vastaa, ettei aineisto sisällä tutkimuseettisesti arveluttavaa materiaalia.

Toimitus pidättää oikeuden tehdä pieniä teknisiä muutoksia tekstiin (esim. kirjoitusvirheiden korjaus). Suuremmista muokkauksista tai muutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa.

Toimituksella on oikeus määritellä uudelleen artikkelin julkaisulaji tai ohjata kirjoittaja tekstin sisältöä tai kohderyhmää paremmin vastaavalle julkaisufoorumille.

CC-LISENSSI

HAMK Unlimited on avoimen tieteen hengen mukaisesti open access -alusta, jonka kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla. Lisäksi käytössämme on oletusarvoisesti Creative Commons -lisenssi CC BY-SA, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi jakaa, kopioida ja muokata julkaisua, kunhan mainitsee tekijän nimen, merkitsee linkin alkuperäiseen tuotokseen ja jakaa aineiston edelleen samalla lisenssillä. Mikäli haluat julkaisullesi jonkin muun lisenssin tai haluat pitää kaikki tekijänoikeudet itselläsi, tästä sovitaan erikseen. Ota yhteyttä toimitukseen julkaisut@hamk.fi.

CC-lisensseihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa http://creativecommons.fi/valitse/.

KIELENHUOLTO, KÄÄNNÖKSET

HAMKilla ei ole omaa kielenhuolto- tai käännöspalvelutoimintaa. HAMKilla on seitsemän sopimustoimittajaa, joista suositellaan Lingsoftia.

Jos suunnittelet käännöksen teettämistä, tutustu ensin HAMKin intran käännöstyösivuun. Tarkista myös HAMKin sanastosta, että oman organisaation englanninkielinen termistö on kunnossa.

Mahdollinen reklamoiva palaute palvelusta tulee antaa suoraan yritykselle ja toimittaa tiedoksi myös HAMKin Leena Rantaselle.