Hoitotyön projektiopinnoissa asiakas kohdataan aidossa oppimisympäristössä


Hoitotyön koulutuksessa ihmisläheisyys ja eri-ikäisten ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat ovat läsnä koko opiskeluajan. Erilaisissa toimintayksiköissä tapahtuvaa käytännön harjoittelua on merkittävä määrä opintojen sisällöstä. Harjoittelun lisäksi ohjaustaitoja opiskellaan käytännön projekteissa.

HAMKin Hyvinvointiosaamisen yksikön Hyvinvoinnin klinikka on oppimisympäristö, jossa hoitotyön opiskelijat toteuttavat terveyden edistämisen projektiopintoja osana opiskeluaan. Jokainen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelija suorittaa vaihtelevan määrän opintopisteitä oppimisympäristössä. Toimintaa koordinoi terveyden edistämisen koordinaattori, ja opiskelijoita ohjaavat hoitotyön opettajat. Hyvinvoinnin klinikka tarjoaa palveluina esimerkiksi terveysluentoja, terveysryhmiä, viriketoimintaa, tapahtumia, kuntotestejä, pienimuotoista tutkimusta ja materiaalisuunnittelua.

Yhteistyötä eri tahojen kanssa

Yhteistyötä tehdään yritysten, yhteisöjen ja potilasjärjestöjen kanssa. HAMKin ulkopuolelle markkinoitava toiminta on opetuksen ohessa tuotettua maksullista palvelutoimintaa, josta veloitetaan pientä korvausta.

Opiskelijat ovat järjestäneet mm. Kanta-Hämeen Hengitys ry:ssä ryhmätoimintaa ohjaten asiakkaita esim. oikeaan hengitystekniikkaan, liikunnan terveysvaikutuksiin ja erilaisiin terveyden edistämisen teemoihin. Ryhmät ovat sisältäneet mm. luentoja, jumppaa ja ryhmäkeskusteluja.

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymän kanssa pidettiin potilasturvallisuusviikolla posterinäyttely. Viikon teemana oli mm. turvallinen hoito, oikea lääkehoito ja laitteiden toimintavarmuus. Opiskelijat olivat paikan päällä kertomassa aiheista. Asiakkaille annettavia lääkekortteja jaettiin muutamassa päivässä lähes sata ja kaatumisriskitestejä tehtiin päivittäin kymmeniä.

Hämeenlinnan yläkouluissa opiskelijat ovat toteuttaneet ensiapuopetuksen testiratoja, joissa yläkoulujen oppilaat ovat päässeet kokeilemaan ensiavun teoriaopetuksessa oppimiaan taitoja. Testiradalla esimerkiksi osa oppilaista on maskeerattu esittämään uhria ja osa on toiminut auttajan roolissa.

Tietoa terveyden edistämisestä pyritään viemään kaikkien saataville. Kauppakeskus Goodmanissa on mm. toteutettu digitaalisten terveyspalveluiden ohjaukseen suunnattu neuvontapiste sekä terveysneuvontapiste, jossa kävijöillä oli mahdollisuus myös mittauttaa oma verenpaineensa. Digitaalisten terveyspalvelujen infopiste toteutettiin yhteistyössä Hämeenlinnan terveyspalveluiden kanssa. Goodmanin lavalla toteutettiin myös tuolijumppaa. Kauppakeskuksessa on myös järjestetty erilaisia teemapäiviä terveyttä edistäen.

Opiskelijat työskentelevät markkinoinnissa ja hankkeissa

Terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyvien tehtävien lisäksi projektiopinnoissa opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua HAMKin markkinointiin liittyviin toimiin. Opiskelijaryhmät ovat esimerkiksi osallistuneet HAMKin vaikuttajamarkkinointikampanjan toteuttamiseen ja toimineet oman koulutuksensa esittelijöinä Studia-messuilla. Olemme myös vahvasti esillä HAMKin blogialustalla omalla blogillamme Oppimisympäristö Hyvinvoinnin klinikka, josta saa lukea opiskelijoiden harjoittelusta klinikalla. Opiskelijat tuottavat myös sosiaaliseen mediaan tietoa omista kokemuksista klinikalla.

Tämän lisäksi opiskelijat toimivat HAMKin erilaisissa hankkeissa ja projekteissa saaden siitä TKI- opintopisteitä. Olemme olleet mukana mm. Tehoa tupakasta vieroituksen opetukseen ja oppimiseen toisella ja korkea-asteella -hankkeessa, jonka tuotoksen syntyi mm. tupakka.fi -sivut, joka on tupakasta vieroituksen ohjaus- ja opetusosaamisen sivusto. Opiskelijamme olivat aktiivisesti hankkeessa toteuttamassa simulaatioita ammattiopisto Tavastian lähihoitajaopiskelijoille, ja heidän opintojaksolla tekemiään tuotoksia (simulaatioesimerkkejä, videoita ym. materiaalia) on nähtävissä sivuilla. Opiskelijoiden työt ovat siis jääneet vahvasti elämään osaksi terveyden edistämistä.

Tapahtumia opiskelijoille ja henkilökunnalle

Oma hyvinvointi on tärkeää myös opintojen eteenpäin viemisessä. Kuka muu tuntisi opiskelijan haasteet paremmin kuin toinen opiskelija? Hyvinvoinnin klinikalla projektiopintojaan suorittavat opiskelijat tekevät tärkeää työtä myös järjestämällä erilaisia teemapäiviä ja esittelypisteitä HAMKin omille opiskelijoille.

Hoitotyön opiskelijat järjestivät Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa kaksi viikkoa kestäneen terveyspysäkin kampuksen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Pysäkiltä sai vinkkejä hyvään uneen ja terveelliseen ravitsemukseen sekä ohjeita oikeanlaiseen liikkumiseen. Myös päihteiden käytöstä oli mahdollista tulla keskustelemaan. Pysäkillä oli myös mahdollisuus suorittaa erilaisia terveystestejä ja vastata opiskelijoiden tekemään terveyskyselyyn. Opiskelijat ovat myös järjestäneet teemapäiviä ja esittelypisteitä erilaisista terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyvistä aiheista.

Oppimisympäristön hyödyt opiskelijalle

Projektiopinnoissa opiskelijan oma osaaminen ja asiantuntijuus kehittyvät. Asiakas kohdataan aidossa ympäristössä. Asiakkaiden kokemusten kuuleminen, tiedostaminen ja ymmärtäminen edesauttaa opiskelijan tietotaidon laajentumista. Projektiopinnot harjoittavat työskentelyä asiakasohjaustilanteissa, erilaisten asiakkaiden kanssa. Asiakkaille erilaiset ryhmät ovat hyvä keino pitää yllä omaa terveyttään ja tutustua muihin ryhmäläisiin.

Opiskelijat kokevat mielekkäänä kohdata eri-ikäisiä asiakkaita erilaissa tilanteissa. Oppimisympäristö Hyvinvoinnin klinikka antaa tähän hyvän mahdollisuuden. Opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen toiminnan markkinointiin, suunnitteluun, arviointiin antavat myös hyviä lähtökohtia yrittäjämäiselle toiminnalle.

Tutustu tarkemmin toimintaamme Oppimisympäristö Hyvinvoinnin klinikan blogissa.

Kirjoittajat

Sari Mäki toimii terveyden edistämisen koordinaattorina HAMKin hoitotyön koulutuksessa.

Kirsi Liimatainen toimii palvelukoordinaattorina HAMK hyvinvointiosaamisen yksikössä.

Viittausohje:
Mäki, S. & Liimatainen, K. (2019). Hoitotyön projektiopinnoissa asiakas kohdataan aidossa oppimisympäristössä. HAMK Unlimited Professional 28.2.2019. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/hoitotyon-projektiopinnot

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Oppimisympäristö Hyvinvoinnin klinikka »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  asiakasyhteistyö hoitotyön koulutus hyvinvointi projektiopinnot
Previous Post
Opetusharjoittelu eri ammattikorkeakoulujen ammatillisessa opettajankoulutuksessa
Next Post
HAMK Unlimited Podcast, jakso 6: ​Business Design in Studies at HAMK
You might also like


More Story
Opetusharjoittelu eri ammattikorkeakoulujen ammatillisessa opettajankoulutuksessa
Opettajuus on muutoksessa ja se tulee uudistumaan merkittävästi. Ammatilliset opettajakorkeakoulut vastaavat haasteeseen...