HAMKin tietojenkäsittelyn toisen vuosikurssin kansainvälisyys


Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä on valmistellut korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisiä linjauksia vuodelle 2025. Ohjausryhmä esittää seitsemää toimenpidekokonaisuutta, joissa esimerkiksi vahvistetaan ja tehdään näkyväksi suomalaisen tieteen huippuja, ja joissa Suomi korkealaatuisen koulutuksen kotimaana vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisia osaamiskeskittymiä. Suomen mainetekijöitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan oppimislaboratorioiden ja työelämälähtöisen kehittämistyön kautta korostetaan. Suomalaisen osaamisen vientiä yritetään vauhdittaa, ja opiskeluun ja työntekoon liittyviä prosesseja helpotetaan Suomeen saapumista ajatellen. Lisäksi ohjausryhmä esittää, että vuoteen 2020 mennessä kukin korkeakoulu laatii selkeät kansainvälisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitteita tukevat toimenpiteet. (OKM 2017.)

Hämeen ammattikorkeakoululla on jo pitkä historia kansainvälisyyssuunnitelmissa. Uusin suunnitelma ulottuu vuoteen 2020. Sen mukaisesti kullakin koulutuksella pitäisi olla kansainvälistä toimintaa niin opiskelijavaihdoissa kuin opiskelijoiden välisessä projektiluontoisessa toiminnassa HAMKin strategisten partnerien ja koulutusten avainkumppanien kanssa. Ulkomaisen vaihto-opettajan pitäisi osallistua moduulien toteutukseen. (HAMK n.d.)

Tietojenkäsittelyn kansainvälisyys toisena vuonna

HAMKin tietojenkäsittelyn koulutuksessa päiväopiskelussa toisen vuosikurssin painotus on liiketoiminnassa, teknisessä suunnittelussa sekä kansainvälisyydessä. Kolme ensimmäistä moduulia ovat pakollisia kaikille. Syksyn kaksi moduulia muodostavat kokonaisuuden siten, että innovointipohjaisesti suunnitellaan liiketoimintaa ja tuotteita yhtä aikaa. Toisella periodilla näitä tuotteita myydään ja tekninen suunnittelu jatkuu.

Kansainvälisyys ilmenee ensin siten, että opiskelijat seuraavat Nordic Business Forumin esitykset ja poimivat sieltä parhaat palat omiin liiketoimintasuunnitelmiin.

Saksalaisen Hochschule Niederrheinin kanssa opiskelijat tekevät vaatimusmäärittelyyn liittyviä tehtäviä. Tehtävät ovat vuosittain hieman vaihdelleet, mutta tällä hetkellä ne ovat Context Diagram, Stakeholders, Business Use Cases ja Business Events. Saksalainen opettaja Andre Schekemann opettaa ensin omat opiskelijansa tekemään näitä kaavioita ja taulukoita. Sen jälkeen HAMKin opiskelijat esittelevät omat innovaationsa teknisellä tasolla heille. Sen jälkeen saksalaiset opiskelijat opettavat HAMKin opiskelijat tekemään näitä tehtäviä ja yhdessä he tekevät niitä Skypen ja muiden medioiden välityksellä. Lopuksi ryhmät yhteistyössä esittelevät tuloksensa seminaarissa. Opiskelijoiden palaute on ollut hyvää, ja saksalaisia on kehuttu ammattimaisiksi.

Tilaus-toimitus -prosessia harjoitellaan yhdessä Avansin (Hollanti) ja Kremsin (Itävalta) ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden kanssa. Samalla opitaan käyttämään toiminnanohjausjärjestelmää, joka on tällä hetkellä Microsoft Dynamics NAV. Avansissa on yksi harjoitusyritys, Kremsissä opiskelijat muodostavat yrityksen parityönä. Näiden kanssa tietojenkäsittelyn ryhmät tekevät kauppaa kumpaankin suuntaan. Tyypillisesti Avansista on voinut ostaa tietokoneita ja Kremsistä polkupyöriä. HAMKista he ostavat innovaatioista syntyneitä tuotteita.

Suureksi osaksi prosessit ovat onnistuneet, mutta tässä on myös havaittu haasteita. Esimerkiksi hollantilaiset ajavat harjoitusyritystään vain tiistaisin, joten välillä viikon vastausaika on ollut liian hidas suomalaisille. Epäkohtiin on kiinnitetty huomiota, joten seuraavasta kansainvälisyysvuodesta on odotettavissa parempi.

Kansainvälisyydessä otetaan seuraava askel, kun Avansista tulee Geert Penners opettamaan toiminnanohjausjärjestelmä Microsoft Dynamics NAVia. Hän on vanhan NAVin jälleenmyyjä, joten opettaminen sujuu mistä tahansa asiasta helposti. Vierailullaan hän opastaa niin varastonhallintaa kuin tuotantoakin. Digitaalista markkinointia vahvistamaan saamme Pauline Schepersin Fontysista Eindhovenista.

Vuodenvaihteen jälkeen ajetaan projektihallinnan simulaattoria sveitsiläisen Bernin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Sekaryhmissä Skypen välityksellä he ensin simulaattorin avulla valmistelevat kahdeksan viikon mittaisen projektin ja sitten ajavat tuon projektin läpi yhden päivän aikana. Aamupäivällä sveitsiläiset käyttävät simulaattoria ja jakavat ruudun Suomeen, ja vastaavasti toisin päin iltapäivällä. Simulaattorin tavoitteena on tuottaa sydämentahdistimia. Tätä prosessia tosin haittaavat monet tosielämän vaikeudet motivoitumattomista työntekijöistä tulipaloihin. Opiskelijat ovat pitäneet tästä kovasti, vaikka aikaeron takia päivä on vähän venynyt.

HAMKin yrittäjyyden ja liiketoiminnan yksikön kansainväliseen viikkoon päättyy varsinaisesti toisen vuoden kansainvälisyys. Kalenteriviikolla 6 HAMKiin tulee vierailulle ulkomaisia opettajia, jotka johdattavat opiskelijamme kulloisenkin vuoden teeman mukaisten tehtävien läpi viikon päättävään loppuseminaariin, jossa voittajajoukkue julkaistaan.

Tämän kansainvälisen toiminnan on havaittu vaikuttavan positiivisesti tietojenkäsittelyn lähteviin vaihto-opiskelijoihin. Tällä hetkellä lähteviä on noin neljästä kuuteen vuosittain, kun ennen ei ollut juuri ketään.

Jatkosuunnitelmat

Vuoden 2018 syksystä lähtien on tarkoitus aloittaa innovaatioiden kehittäminen Avansin kanssa jo alusta alkaen. Opiskelijapalautteen perusteella on suunniteltu niin, että ensin opiskelijat yhden päivän ajan keräävät omia innovaatio-ideoitaan, jonka jälkeen aloitetaan yhteistyö hollantilaisten kanssa täydellä teholla. Innovaatio sekä markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelma tehdään yhdessä.

Kun innovaatiosta on päästy sopuun, alkaa sen vaatimusmäärittelyyn perustuva tekninen suunnittelu. Tämän vaatimusmäärittelyn alku tehdään tanskalaisen VIA University Collegen opiskeljoiden kanssa, jolloin saadaan aikaan yhteistyötä myös HAMKin strategisen kumppanin kanssa.

Artikkelin pääkuva: Lasse Seppänen, sveitsiläisiä opiskelijoita Skype-yhteydessä Suomeen simulaattoriajossa.

Lähteet

OKM (2017). Yhteistyössä maailman parasta. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset 2017–2025. Haettu 8.11.2017 osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-457-3

HAMK, Kansainvälisyyden kehittämissuunnitelma 2020 (n.d.). Haettu 8.11.2017 osoitteesta http://www.hamk.fi/opiskelijalle/kansainvalisyys-opinnoissa/Kansainvlisyys/HAMK in English – julkiset sivut/kv-kesu_2020.pdf

Kirjoittaja


Lasse Seppänen toimii tietojenkäsittelyn yliopettajana ja kv-vastaavana HAMKissa.

Viittausohje:
Seppänen, L. (2018). HAMKin tietojenkäsittelyn toisen vuosikurssin kansainvälisyys. HAMK Unlimited Professional 7.5.2018. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/tietojenkasittelyn-kansainvalisyys

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tietojenkäsittely »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  kansainvälisyys moduulit​​
Previous Post
“Ei onnistu ilman laillistusta ja rekisteröintiä”
Next Post
Suositukset ammatillisesta suomi toisena kielenä -opetuksesta moduulirakenteisessa sairaanhoitajien täydennyskoulutuksessa
You might also like


More Story
“Ei onnistu ilman laillistusta ja rekisteröintiä”
Globalisaatio mahdollistaa työvoiman liikkuvuuden maasta ja maanosasta toiseen. Ulkomaalaisille sairaanhoitajille työllistyminen...