Lisää työhyvinvointia onnellisuusharjoituksilla


Onnellisuus on mielentila. Jos haluat olla onnellisempi, muuta omaa ajatteluasi ja mielentilaasi. Tutkimusten mukaan voit itse vaikuttaa merkittävästi omaan onnellisuuteesi. Onnellisuutta pitää harjoitella tietoisesti aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi urheilua, jos haluaa parantaa omaa tulostaan.

Saisimmeko lisättyä myös työhyvinvointiin liittyvää onnellisuutta positiivisen psykologian avulla ja yksilöiden onnellisuutta kehittämällä? Positiivinen psykologia keskittyy ihmisten vahvuuksiin. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen vaikuttavat myönteisesti terveyteen, ihmissuhteisiin ja työelämään. Optimismi ja toivo pitävät yllä terveyttä ja parantavat työsuoritusta varsinkin haastavissa tehtävissä. (Seligman, 2008, s. 107)

Usko, luottamus, toivo, varmuus ja optimismi ovat tulevaisuuteen kohdistuvia myönteisiä tunteita, joihin työelämässä kannattaa kiinnittää huomiota. Hämeen ammattikorkeakoulussa on menossa Innostu työssä -hanke, jonka tavoitteena on lisätä sisäistä motivaatiota ja innostusta kohdeyrityksien henkilöstössä. Hankkeessa on mukana noin viisitoista kantahämäläistä pk-yritystä. Kohdeyritysten erilaisuudesta johtuen työhyvinvoinnin kehittäminen on erilaista jokaisessa yrityksessä. Yritysten kehittäminen aloitetaan aina keskustelemalla yrityksen johdon kanssa. Keskusteluissa tulee esille niin onnistumisia kuin kipupisteitäkin yrityksen sisällä. Tärkeää hankkeessa on kuitenkin vahvistaa yrityksen vahvuuksia ja hyvän kierrettä. Yritysten työhyvinvointiin liittyvän kehittämisen tavoitteena on lisätä positiivisuutta, motivaatiota ja iloa yrityksen työtekijöiden keskuudessa. Iloisella mielellä työskentelevä ja yhteen hiileen puhaltava porukka on tehokkaampi ja tuottaa parempaa tulosta yritykselle.

Kuinka onnelliseksi?

Positiivinen psykologia keskittyy ihmisten vahvuuksiin, hyvinvointiin ja kukoistukseen. Usein positiivinen muutos alkaa henkilön omista ajatuksista. Ihmisen onnellisuudesta puolet määräytyy lähtötasosta, kymmenen prosenttia olosuhteista ja 40 prosenttiin voi vaikuttaa tietoisella toiminnalla. Onni ei ole jossain tuolla kaukana saavuttamattomissa, vaan ihmisen itsensä sisällä. (Lyubomirsky, 2007, s. 45)

Onnellisuuden tunnusmerkkejä ovat toistuvat myönteiset tunteet: ilo, mielihyvä, tyytyväisyys, tyyneys, uteliaisuus, kiinnostus, elinvoimaisuus, innostuneisuus, tarmokkuus, haltioituneisuus ja ylpeys. Onnelliset ihmiset kokevat myönteisiä tunnetiloja muita useammin. (Lyubomirsky, 2007, s. 238)

Lyubomirsky (2007) on kehittänyt ohjelman onnellisuuden lisäämiseksi jokapäiväisessä elämässä. Onnellisuuden systemaattisessa kehittämisessä ideana on ensin selvittää testin avulla kuinka onnellinen tai onneton ihminen tällä hetkellä on. Numeroarvo toimii mittarina, kun testiin palataan harjoittelun aikana myöhemmin. Testin uudelleen tekeminen näyttää, mihin suuntaan henkilön onnellisuus kehittyy.

Kuinka sitten löytää sellaisia harjoitteita, jotka toimivat itselle parhaiten ja jotka nostavat omaa onnellisuutta? Lyubomirsky (2007) esittelee seuraavat kaksitoista onnellisuusaktiviteettia:

 • Kiitollisuuden ilmaiseminen
 • Optimismin vaaliminen
 • Liian ajattelun ja sosiaalisen vertailun välttäminen
 • Hyvien tekojen harjoittaminen
 • Sosiaalisten suhteiden vaaliminen
 • Selviytymiskeinojen kehittäminen (esim. millä tavoin selviät kielteisistä tapahtumista)
 • Anteeksiannon opettelu
 • Virtauskokemusten lisääminen (uppoutuminen, flow)
 • Elämän iloista nauttiminen
 • Tavoitteisiin sitoutuminen (unelmien tavoittelu)
 • Uskonnon ja henkisyyden harjoittaminen
 • Kehosta huolehtiminen (meditointi, liikunta ja onnellisten ihmisten tapaaminen)

Onnellisuusaktiviteeteista valitaan neljä aktiviteettia, joita haluaa toteuttaa säännöllisesti. Harjoittelun tueksi voi käydä keskusteluja, kirjoittaa kiitollisuuspäiväkirjaa ja kirjeitä, tehdä mielikuvaharjoittelua, harjoitella ratkaisukeskeistä toimintaa, tehdä toimintasuunnitelmia jne. Aktiviteetteja kannattaa aika ajoin vaihdella, jotta mielekkyys harjoitteluun säilyy. (Lyubomirsky, 2007)

Onnellisuuden tavoittelussa ratkaiseva tekijä on sinnikäs ja antaumuksellinen ponnistelu. Askeleet onnistumiseen ovat:

 1. Sinun on päätettävä aloittaa ohjelma onnellisuuden saavuttamiseksi.
 2. Sinun on perehdyttävä siihen, mitä tehtävä edellyttää.
 3. Sinun on ponnisteltava tavoitteen eteen viikoittain tai jopa päivittäin.
 4. Sinun on sitouduttava tavoitteeseen pitkäksi aikaa, ehkä jopa loppuelämäksi. (Lyubomirsky, 2007, s. 251)

Onnellisuuden kasvamisen edellytys on, että ponnisteluista pitää tehdä tapa. Silloin teot juurtuvat jokapäiväiseen tekemiseesi. Näe asioista valoisat puolet, nauti hetkestä, harjoita anteeksiantoa ja tavoittele tärkeitä päämääriä. Jos saat edellä mainituista itsellesi tapoja, tulet varmasti olemaan onnellisempi. Älä kuitenkaan toista aktiviteetteja aina samalla tavalla (esimerkiksi anteeksiantaminen samalle henkilölle samalla tavalla joka päivä), silloin toiminta muuttuu lopulta puuduttavaksi. Jos aktiviteettiin tottuu, se menettää täysin mieltä ylentävän vaikutuksensa. (Lyubomirsky, 2007, s. 257)

Paras mahdollinen tulevaisuus

Jokainen voi tehdä myös töissä hyviä tekoja oman työyhteisönsä hyväksi. Puhu myönteisesti työkavereista, kiitä ja anna positiivista palautetta. Yrityksen menestyksen takana on henkilökunta. Työyhteisön kehittämiseen varattu aika, työyhteisön ongelmakohtien ratkaisukeskeinen kehittäminen ja henkilökunnan motivointi ja arvostus tuovat hyötyä myös taloudellisesti. Hyvinvoiva henkilöstö tekee parhaansa yrityksen hyväksi, mutta kaikki lähtee yksittäisistä yksilöistä. Tee omakohtainen testi omassa työyhteisössäsi, vaikka muutaman viikon ajan. Hymyile, anna positiivista palautetta työkavereille, tee hyviä tekoja ja opettele antamaan anteeksi. Todennäköisesti tulet hämmästymään vaikutuksista.

Lähteet

Lyubomirsky, S. (2007). Kuinka onnelliseksi. Uusi tieteellinen lähestymistapa. Helsinki: Basam Books.

Seligman, M. (2008). Aito onnellisuus. Jyväskylä: Gummerus.

Kirjoittaja

Kirsi Sippola toimii HAMK Smart -tutkimusyksikössä kehittämispäällikkönä sekä pk-yrittäjyys ja innovaatiot -tutkimusryhmän vetäjänä. Tutkimusryhmällä on useita yritysten kehittämiseen liittyviä hankkeita mm. matkailuun, työhyvinvointiin ja yrittäjyyteen liittyen.

Viittausohje:
Sippola, K. (2019). Lisää työhyvinvointia onnellisuusharjoituksilla. HAMK Unlimited Professional 10.1.2019. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/lisaa-tyohyvinvointia-onnellisuusharjoituksilla

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Innostu työssä »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  ilo Innostu työssä kehittäminen motivointi onnellisuus positiivinen psykologia työhyvinvointi
Previous Post
Ammatillisen opettajan digiosaamisen asialla
Next Post
Holographic fan case study
You might also like


More Story
Ammatillisen opettajan digiosaamisen asialla
Digitaalisuuden edistäminen on yksi ammatillisen opettajankoulutuksen kärkiteemoja. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK)...