Avoimesta datasta potkua alueen matkailun kehittämiseen

Kuva: Kanta-Hämeen kuvapankki / Flickr


Avoin data tarjoaa uusia ja toistaiseksi osittain vielä tuntemattomiakin mahdollisuuksia kaikilla toimialoilla. Pienelle matkailualueelle avoin data tarjoaa uudenlaisia toteutuksia kohteiden näkyvyyden, saavutettavuuden, palvelun laadun ja liiketoiminnan kehittämisen osalta.

Avoimen datan hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä on kokonaisuudessaan kovin vähäistä matkailutoimijoiden keskuudessa. Tätä dataa hyödyntämällä voidaan kehittää toimintaa, oppia tuntemaan asiakkaat paremmin ja markkinoida tehokkaammin. Lisäksi monien avoimen datan palveluiden avulla voidaan parantaa myös asiakaspalvelua. Avoin data mahdollistaa rajattoman määrän mahdollisuuksia ja uusia innovaatioita. Valmiita ratkaisuja Hämeessä ovat Tavastia Events avoimen datan tapahtumarajapinta ja Kanta-Hämeen kuvapankki Flickr-palvelussa.

AvoinHäme -hankkeessa alettiin kehittää Tavastia Events -rajapintaa pääkaupunkiseudulla kehitetyn Linked Events -rajapinnan pohjalta. Tavastia Events toimii kaikkien Kanta-Hämeen tapahtumien kotina. REST-rajapinnan avulla kuka tahansa voi syöttää tapahtumansa, koosta ja aiheesta riippumatta. Tavastia Events on tehty kaikille ja se on täysin maksuton.

Alusta pitäen Tavastia Events on pidetty mahdollisimman avoimena. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi lisätä rajapintaan tapahtuman ilman, että se kulkee moderoinnin kautta. Avoimuus luo luottamusta niin selailijan kuin tapahtuman järjestäjän välille. Tässä on onnistuttu, sillä koko kahden vuoden aikana palvelusta ei ole jouduttu poistamaan yhtäkään asiatonta tapahtumaa.

Uudet sivut avoimella lähdekoodilla

Hämeenlinnan kaupunki on tuottanut verkkosivuilleen tapahtumakalenteria jo sivuston alkuajoista lähtien. Ensimmäiset Hämeenlinnan kaupungin verkkosivut julkaistiin vuonna 1997. Vaikka Hämeenlinnassa toimii useita kalentereita eri verkkosivuilla, ovat monet tottuneet hakemaan tietoa kaupungin ylläpitämästä tapahtumakalenterista. Kaupungin verkkosivuille tapahtumia syötettiin vuosien ajan käsin. Koska tapahtumia oli vuodessa useampi tuhat, oli tehtävä työläs, varsinkin kun tapahtumiin tuli muutoksia ja tietoja piti korjailla.

Kun verkkosivujen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 2018, päätettiin samalla pyrkiä eroon työläästä kalenterista ja kehittää uusi tapa tuottaa tapahtumatietoa verkkosivuille. Samaan aikaan HAMKissa käynnistyi AvoinHäme-hanke, jonka tavoitteet osuivat yksiin kaupungin tarpeiden kanssa. HAMK ja kaupunki lähtivät kehittämään Tavastia Events -kalenteritietokantaa, jonne jokainen tapahtuman tuottaja voi itse syöttää tapahtumansa. Tietokannasta kuka tahansa voi hakea tiedot omiin kalentereihinsa, verkkosivuille, palveluihin tai mobiilisovelluksiin.

Avoimen lähdekoodin eduiksi nähtiin rajapintojen avautuminen eri palveluihin. Rajapinta hämeenlinna.fi:stä Tavastia Eventsiin saatiinkin projektissa rakennettua teknisesti melko vaivatta. Rajapinnan kehityksestä on vastannut alusta asti HAMK kaupungin kommenttien pohjalta ja aiemmin tehtyjen rajapintojen muotoseikat huomioiden.

Sivusto yhdisti kaupungin palvelut ja matkailun

Kaupungin sivustouudistuksen yhteydessä tehtiin linjanveto, jossa matkailun sivusto, visithämeenlinna.fi, ja kaupungin sivusto, hämeenlinna.fi, sulautettiin yhdeksi sivustoksi, jolla on yksi yhteinen tapahtumakalenteri: www.hameenlinna.fi/tapahtumat. Muutos on näkynyt erittäin positiivisesti erityisesti visithämeenlinna.fi:n kävijämäärässä, joka kasvoi 61,2 prosenttia vuoden 2019 aikana.

Hämeenlinna.fi -sivuston kalenteri on löytänyt hyvin paikkansa. Sinne tuotettiin vuoden 2019 aikana noin 2 500 hämeenlinnalaista tapahtumaa. Hämeenlinnan sivuilla käy kuukaudessa noin 80 000 kävijää, kalenterissa käy 3 000–5 000 ja lisäksi tapahtumanostoja on monilla eri sivuilla. Sisältöjä kalenteriin tuottavat laajasti kaupungin lukuisien toimijoiden lisäksi myös kantahämäläiset järjestöt ja yhdistykset. Moderointia ei ole juurikaan tarvinnut tehdä, sillä tapahtumasisällöt ovat olleet toimivia ja kaupungin sivustolle sopivia.

Yhteistyö AvoinHäme -hankkeen kanssa synnytti hyvän lopputuloksen, johon Hämeenlinnan kaupunki on erittäin tyytyväinen. Kalenterin kehitystyö jatkuu edelleen ja siitä on jalostettu muun muassa sisältöä Hämeenlinna taskussa -sovellukseen. Myös monet muut kunnat ovat olleet kiinnostuneita avoimen rajapinnan kuntakalenterin toteutuksesta. Takaisin suljettuun yhden toimijan omistamaan kalenteriin ei ole enää onneksi paluuta näkyvissä.

Avoimen datan kuvapankki

Avoin data voi olla myös jotain visuaalisempaa ja näkyvämpää kuin tietokannat ja niihin talletettu tieto. Hämeessä on kerätty avoimen datan kuvapankkia Flickr -palveluun. Kuvapankkiin kerätyt kuvat ovat vapaasti ja avoimesti kaikkien hyödynnettävissä eri tarkoituksiin. Alueen matkailun kehittymisen näkökulmasta kuvapankki mahdollistaa kaikille matkailutoimijoille laadukkaita ja tasalaatuisia kuvia, jotka noudattelevat suunniteltua kuvalinjausta. Kuvien merkitys matkailukohteen markkinoinnissa ja myynnissä on nykyään ratkaisevaa, jonka vuoksi yhteisen avoimen kuvapankin uskotaan edistävän koko alueen matkailuelinkeinoa.

Kuvapankki on mahdollistanut laadukkaiden kuvien hyödyntämisen muun muassa kuvituksena erilaisissa markkinointi- ja viestintätarkoituksissa. Kuvapankkia ylläpitää Hämeen liitto ja uusien kuvien lisääminen tapahtuu heidän kauttaan. Alkujaan matkailuhankkeiden kuvamateriaalien keräämistä varten perustettu kuvapankki on laajentunut sittemmin koko maakunnan käyttöön. Palvelua on markkinoitu AvoinHäme- ja matkailuhankkeiden sidosryhmille uutiskirjeiden ja blogikirjoituksien avulla.

Tulevaisuus avoinna – pienelle Hämeelle potkua tekemiseen

Tulevaisuudessa digitaaliset palvelut ja alustatalouden ratkaisut tulevat hyödyntämään avointa dataa laajalti. Visit Finland rakentaa kansallista tietovarantoa matkailutoimijoille ja Suomen matkailutuotteille. Avoimet rajapinnat mahdollistavat tulevaisuudessa, että yritys syöttää omat tietonsa ja myytävät tuotteensa yhteen paikkaan, jonka jälkeen ne on useassa paikassa näkyvissä (Kosonen, 2019).

Todennäköistä on, että matkailutoimijoiden tiedot ja tuotteet siirtyvät tulevaisuudessa eri järjestelmien välillä avointen rajapintojen avulla ilman yritysten panostuksia. Rajapinnat tuovat liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia ja kasvua. Liiketoiminnan kehittäminen on kuitenkin avainasemassa, jotta yritykset voivat hyödyntää uudet tulevaisuuden ratkaisut ja mahdollisuudet. Uudet sovellukset ja ratkaisut tuovat myös mahdollisuuksia ottaa avointa dataa hyötykäyttöön ilman, että yrityksen on investoitava omien teknisten sovellusten kehittämiseen.

Kuten kuvapankin, myös Tavastia Eventsin ylläpito siirtyy AvoinHäme -hankkeen päättyessä Hämeen liitolle. Näin mahdollistetaan jatkossakin avoimen datan palveluiden hyödyntäminen alueella. Liitto on tehnyt tarvittavat kilpailutukset ylläpitotahojen löytämiseksi.

Tapahtumarajapintaa on kehitetty eteenpäin liiton toiveiden mukaisesti ja lisäksi pian saatavilla on Tavastia Events -liitännäinen, jolla kuka tahansa saa tapahtumarajapinnan helposti eri sivustoille käytettäväksi. Tämä edesauttaa rajapinnan tunnettuutta yhä tehokkaammin.

Tämä artikkeli ja julkaisusarja on tuotettu AvoinHäme -hankkeessa, jonka rahoittajana toimii Hämeen liitto (EAKR). Lisäksi hankkeen kuntarahoittajina ovat toimineet Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen kaupungit.

Lähde

Kosonen, K. (17.10.2019). Visit Finland aloittaa työn kansallisen matkailun tietovarannon rakentamiseksi [Blogikirjoitus]. Business Finland. Haettu 3.3.2020 osoitteesta https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogs/2019/visit-finland-aloittaa-tyon-kansallisen-matkailun-tietovarannon-rakentamiseksi/

Kirjoittajat

Minna Tarkkala, liiketalouden tradenomi, työskentelee kehittämisasiantuntijana Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Smart -tutkimusyksikössä. Opiskelee töiden ohessa kauppatieteiden maisteriksi Turun yliopistossa. Hän toimi projektikoordinaattorina AvoinHäme -hankkeessa.

Kaisa Paavilainen, yhteiskuntatieteiden maisteri, työskentelee verkkotoimittajana Hämeenlinnan kaupungilla.

Outi Mertamo, tuotantotalouden insinööri, työskentelee Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikössä Western Lakeland Kanta-Häme -hankkeen Hämeenlinnan seutukoordinaattorina.

Viittausohje:
Tarkkala, M., Paavilainen, K. & Mertamo, O. (2020). Avoimesta datasta potkua alueen matkailun kehittämiseen. HAMK Unlimited Professional 8.9.2020.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020090768768

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

AvoinHäme »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  avoin data liiketoiminta rajapinta Tavastia Events
Previous Post
Virtuaalitodellisuus hoitotyön opetuksessa: pelipedagogiikan malli
Next Post
Hevosalan liiketoiminnan opinnoissa kokeiltiin trainee-muotoista projektiopiskelua
You might also like
0 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *More Story
Virtuaalitodellisuus hoitotyön opetuksessa: pelipedagogiikan malli
Virtuaalitodellisuuden (VR) integroiminen osaksi opetusta vaatii opettajalta vahvaa pelipedagogista osaamista. Pelipedagogiikan...