Hevosalan liiketoiminnan opinnoissa kokeiltiin trainee-muotoista projektiopiskelua


Hämeen ammattikorkeakoulussa käynnistyi syksyllä 2019 uusi, erityisesti hevosalalle suunnattu tradenomikoulutus. Hevosalan liiketoiminnan tradenomikoulutuksen ensimmäiseen ryhmään Forssan kampukselle valittiin 30 opiskelijaa ja koulutus kestää 3,5 vuotta. Hevosalaan profiloituvassa tradenomikoulutuksessa perusopinnot koostuvat samasta kokonaisuudesta kuin liiketalouden tradenomiopinnoissa, mutta projekteja tehdään erityisesti hevosalalle suuntautuen. Näin opiskelijat saavat vankan liiketaloudellisen ydinosaamisen sekä valmiudet soveltaa näitä taitoja hevosalan toimintaympäristöissä.

Kohti uudistuvaa liiketoimintaa

Liiketalouden opiskelijoiden ensimmäisen lukuvuoden viimeinen moduuli on nimeltään liiketoiminnan kehittäminen. Moduulissa opiskelija oppii suunnittelemaan, kehittämään ja analysoimaan yrityksen liiketoiminnan osa-alueita monipuolisesti. Aihealueina käsitellään riskejä, kansantaloutta, kysyntä- ja kilpailutilannetta, markkinoinnin kehittämistä, kirjanpitoa ja tilinpäätösprosesseja sekä ruotsia. Jotta näitä edellä mainittuja taitoja päästään harjoittelemaan myös käytännössä, on tähän moduuliin sisältynyt laajamittainen kohdeyrityksen analysointitehtävä.

Hevosalan liiketoiminnan opiskelijoiden ryhmäkoko mahdollistaa erilaiset pilotoinnit, joten näimme tässä hyvän tilaisuuden lähteä kehittämään analysointitehtävää kohdeyritystä ja oppimista vielä paremmin palvelevaksi trainee-jaksoksi.

Trainee-työskentelyä ja intensiiviviikkoja

Opiskelijoiden tehtävänä oli valmistautua moduuliin etsimällä heitä itseään kiinnostava kohdeorganisaatio. Tämän lisäksi koulun kautta oli tarjolla yhteistyökumppaneillamme avoinna olleita trainee-paikkoja. Osa opiskelijoista työskentelee opintojensa ohessa, joten he pystyivät halutessaan hyödyntämään jo olemassa olevaa työpaikkaansa moduulissa. Opiskelijoille avautui tässä myös mahdollisuus aloittaa kesätyö jo aiemmin trainee-jakson ansiosta.

Kuuden viikon mittaisen jakson aikana opiskelijat haastettiin etsimään, oivaltamaan, kehittämään ja kokeilemaan ratkaisuideoita kohdeorganisaation liiketoiminnan haasteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Osa opiskelijoista sai työstettäväkseen jonkin erityisprojektin, toiset työskentelivät enemmän päivittäisten tehtävien parissa. Trainee-työskentelyn lisäksi opiskelijat tekivät samanaikaisesti opintoihinsa liittyviä kehittämistehtäviä kohdeorganisaation näkökulmasta opettajien ohjeistamana. Ennen trainee-jaksoa ja sen jälkeen moduuliin sisältyivät intensiiviviikot, joissa opiskeltiin yhteisesti osaamistavoitteisiin liittyviä teemoja ja jaettiin kokemuksia moduulin erilaisesta työskentelytavasta.

Opiskelijat pääsivät työskentelemään esimerkiksi hevosalan katto-organisaatioihin, raviradoille, ratsastuskouluihin, koulutusorganisaatioihin, hankkeisiin sekä kaupalliselle alalle. Trainee-tehtävät vaihtelivat paljon kohdeorganisaatioiden välillä. Opiskelijoiden työtehtäviä olivat mm. kumppanuusohjelmien suunnittelu, koulutusmateriaalien kehittäminen, toimisto- ja tallityöt, vastuullisuus- ja markkinointiprojektit sekä myymälätyöskentely. Poikkeuksellinen kevät 2020 ja koronavirus-tilanne loivat omalta osaltaan haasteita työskentelylle, mutta onneksi hieman muokkauksia tehden kaikkien opiskelijoiden trainee-jaksot kuitenkin toteutuivat – osalla toki etätyöskentelynä.

Mielenkiintoista mutta haastavaa

Trainee-jakso oli uudenlainen kokeilu, joten keräsimme palautetta jakson molemmilta osapuolilta eli opiskelijoilta ja kohdeorganisaatioilta. Yhteensä yhdeksän kohdeorganisaation edustajaa vastasi palautekyselyyn. Nämä kaikki vastaajat ilmoittivat, että heillä voisi olla kiinnostusta ottaa opiskelija vastaavanlaiseen trainee-työskentelyyn myös ensi vuonna. Samoin kaikki vastaajat ovat valmiita tarjoamaan hevosalan liiketoiminnan opiskelijoille jatkossa myös harjoittelu- tai opinnäytetyöpaikkoja. Onnistuneimpia asioita kohdeorganisaatioiden näkökulmasta olivat opiskelijoiden itseohjautuvuus, into, lisäarvon tuottaminen, opiskelijoiden digitaaliset valmiudet sekä sujuva yhteistyö. Haasteita aiheutti ymmärrettävästi koronatilanne, osittain epäselvyys tehtävien määrästä sekä viestintä. Kohdeorganisaatioiden edustajien antama yleisarvosana trainee-jaksosta oli 4,22/5.

Opiskelijat jakoivat omia kokemuksiaan moduulista ja trainee-jaksosta viimeisen intensiiviviikon päätöspäivässä. Tämän lisäksi heiltä kerättiin erillinen moduulipalaute. Jakson aikana kaikki opiskelijat osallistuivat henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun tutor-opettajan kanssa.

Opiskelijoiden palautteista oli nähtävissä valtava into trainee-paikkaa kohtaan: opiskelijat olivat onnistuneet löytämään juuri heitä aidosti kiinnostavan kohdeorganisaation ja pääsivät tekemään siellä monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Palautteissa korostui kuitenkin myös se, että trainee-paikassa työskentely ja opiskelutehtävien tekeminen itsenäisesti samaan aikaan tuntui monesti työläältä. Opiskelijoiden palautteissa mainittiin myös seuraavat: mielenkiintoista, mutta haastavaa, projektit opettivat käytäntöä ja eri näkökulmien tarkastelua, yritykset ovat suhtautuneet erittäin vastaanottavasti ja avuliaasti sekä se, että motivaatio vain kasvoi periodin edetessä. Oli myös hienoa huomata, että useampi opiskelija pääsikin jatkamaan samassa kohdeorganisaatiossa myös kesätyöntekijänä.

Onnistuneesta pilotista kohti vakiintunutta käytäntöä

Palautteet trainee-jaksosta olivat toivotun mukaisia, osaamistavoitteet täyttyivät ja yritykset ilmaisivat kiinnostuksen vastaavanlaiseen yhteistyöhön jatkossa. Näiden pohjalta liiketoiminnan kehittäminen -moduulin trainee-jaksosta kannattaa rakentaa vakiintunut käytäntö. Jatkossa huomiota kannattaa kiinnittää moduulitiimin opettajien väliseen keskusteluun enemmän siten, että tehtäväkokonaisuuksia voidaan mahdollisesti yhdistää. Lisäarvoa ja monipuolisempaa vuorovaikutusta lisäisi kohdeorganisaatioiden edustajien kutsuminen ohjauskeskusteluihin yhdessä opiskelijan ja tutor-opettajan kanssa.

Hieman erilainen moduulikokeilu oli mielekästä toteuttaa, koska ryhmäkoko oli tähän sopiva. Trainee-työskentely osana moduulia vaatii kaikilta osapuolilta eli opiskelijoilta, opettajilta sekä yrityksiltä hieman enemmän panostuksia ja sitoutumista tavalliseen projektimuotoiseen moduuliopiskeluun verrattuna. Matkan aikana kävimme keskusteluja myös muiden koulutusten toimijoiden kanssa, jotka kiinnostuivat trainee-mallista. Nähtäväksi siis jää, otetaanko trainee-jakso kokeiluun muissakin koulutuksissa.

Kirjoittajat

Eveliina Toivonen (MBA, lehtori) työskentelee HAMKin kotimaisen ja kansainvälisen markkinoinnin parissa, opettaa markkinointia sekä myyntiä AMK-opiskelijoille ja kouluttaa eri toimialojen yrityksiä digitaalisen markkinoinnin tehokäyttöön. Hän on ollut hevosalan liiketoiminnan koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa mukana myös trainee-jakson moduulivastaavana.

Riitta Ikonen (KTM, lehtori) työskentelee liiketalouden, erityisesti markkinoinnin opettajana Hämeen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikössä. Hän on ollut hevosalan liiketoiminnan koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa mukana myös tutor-opettajana.

Viittausohje:
Toivonen, E. & Ikonen, R. (2020). Hevosalan liiketoiminnan opinnoissa kokeiltiin trainee-muotoista projektiopiskelua. HAMK Unlimited Professional 10.9.2020.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020090868928

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Print Friendly, PDF & Email

Tags:  hevosala hevosalan liiketoiminta liiketalous tradenomi trainee
Previous Post
Avoimesta datasta potkua alueen matkailun kehittämiseen
Next Post
Tulevaisuus on monitieteinen
You might also like
0 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *More Story
Avoimesta datasta potkua alueen matkailun kehittämiseen
Avoin data tarjoaa uusia ja toistaiseksi osittain vielä tuntemattomiakin mahdollisuuksia kaikilla toimialoilla. Pienelle...