Lapset opettajina 3D-tulostuksessa – uusi teknologia kääntää oppilaat opettajiksi

Photo by Ines Álvarez Fdez on Unsplash


Teknologia kehittyy niin nopeasti, että kouluilla ja opettajilla on vaikeuksia pysyä perässä. Joskus on jopa niin, että diginatiiveilla lapsilla ja nuorilla on paljon paremmat valmiudet omaksua uutta teknologiaa kuin opettajalla. Seminaarin koululla Hämeenlinnassa on saatu hyviä tuloksia, kun perinteinen opettajajohtoinen malli on käännetty ympäri. Oppilaat ovat perehtyneet 3D-tulostukseen keskenään ja opettajan rooli on muuttunut mahdollistajaksi. Robo oppii -hankkeessa kiinnostuttiin tästä kokemuksesta ja annettiin koululle tukea 3D-tulostuksen ja robotiikan oppimisen jatkokehittämiseen.

Oppilasagentit Seminaarin koulun 3D-tulostuksen opettajina

Nopeasti kehittyvä teknologia haastaa kouluja ja opettajia miettimään uusia lähestymistapoja teknologian käyttöönottoon ja opetukseen. Opettajien palautteen mukaan teknologinen kehitys on niin nopeaa, että siinä on vaikea pysyä perässä. Tähän on löydetty innovatiivista apua OppilasAgentti -toimintamallista, jossa oppilailla on merkittävä rooli koko kouluyhteisön teknologiataitojen kehittämisessä (HundrEd, 2019). Toimintamallin keskiössä ovat oppilaslähtöinen oppiminen, oppilaiden osallistaminen ja vastuuttaminen (Marttinen & Korhonen, n.d., s. 2). Hämeenlinna on ollut ensimmäisten joukossa pilotoimassa OppilasAgentti -mallia vuodesta 2016 lähtien. Kannustavien kokemusten myötä toiminta on laajennettu kaikkiin Hämeenlinnan kouluihin (OppilasAgentti, 2017).

Hämeenlinnan Seminaarin koululla on ollut OppilasAgentti -malli käytössä jo neljä vuotta. Oppilasagenttitoiminta on luonteeltaan ylöspäin eriyttävää toimintaa, jolloin nopeasti uutta omaksuvat oppilaat saavat vaativampia tehtäviä. Lukuvuonna 2019–2020 oppilasagentit saivat erityisen vastuullisen roolin. Kun koulun ainoa 3D-tulostuksen osaava opettaja oli vaihtamassa työpaikkaa, hän perehdytti tulevat oppilasagentit lyhyesti 3D-tulostukseen. Tämän jälkeen oppilaat hankkivat itse lisätietoa verkosta, haastatteluilla sekä käytännön kokeiluilla. Heistä tuli koko koulun parhaita osaajia 3D-tulostuksessa. Kuudesluokkalaisten oppiaineisiin integroitu 3D-tulostus käytiin syksyllä läpi oppilasagenttivetoisesti vertaisoppimisena. Oppilasagentit osallistuivat myös viidesluokkalaisten oppiaineisiin integroidun robotiikan opetukseen. Opettajan rooli muuttui toiminnan mahdollistajaksi. Hän aikataulutti, seurasi etenemistä ja tuki tiedon omaksumista. Oppilaat oppivat mielellään toisiltaan ja konkreettisen tekemisen kautta. (Rangell, P. & Vihtilä, K., haastattelu 6.3.2020)

Vierailu HAMKissa tuki seuraaviin askeliin

Maaliskuussa 2020 Seminaarin koulun oppilasagentit kävivät HAMKin Riihimäen kampuksella tutustumassa 3D-tulostukseen ja robotiikkaan. HAMKissa on käynnissä useita robotiikan kehittämishankkeita ja tutustumisvierailu istui hyvin Robo oppii -hankkeen luonteeseen.

Vierailulla jaettiin kokemuksia robotiikan opetuksesta ja oppimisesta. Seminaarin koulun oppilasagentit esittelivät itse tekemiään opetusvideoita. HAMKin insinööriopiskelijat esittelivät omia 3D-tulostuksen ja robotiikan projektejaan, jotka sisälsivät ongelmanratkaisuun perustuvaa käytännön tekemistä.

Tapaaminen poiki yhteistyötä ja jatkosuunnitelmia. Seminaarin koulun rehtori Pasi Rangell tilasi koululle kaksi uutta 3D-tulostinta. Kaksi HAMKin konetekniikan opiskelijaa lupautui antamaan käyttöönottotukea. Oppilasagentit saivat kipinän jatkaa myöhemmin HAMKin insinööriopintoihin ja ajatuksen osallistua robotiikan SM-kisoihin.

Robo oppii -hanke on Riihimäen kaupungin, Hyrian ja HAMKin yhteistoteuttama aluekehityshanke. Hankkeen tavoitteena on edistää robotiikan koulutustarjontaa ja Riihimäen seudun vetovoimaa. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella 1.8.2019–31.8.2021.

Lähteet

HundrED(2019)Malli koko kouluyhteisön teknologiataitojen kehittämiseenOppilasAgentitHaettu 28.5.2020 osoitteesta https://hundred.org/en/innovations/oppilasagentit 

Marttinen, R. & Korhonen, R. (n.d.) Millaista on OppilasAgentti -toiminta? Miten siihen pääsee mukaan? Haettu 13.3.2020 osoitteesta https://oppilasagentti.fi/materiaalit/

Rangell, P. & Vihtilä, K., rehtori & opettaja, Seminaarin koulu, haastattelu 6.3.2020.

Kirjoittajat


Marjo Vaalgamaa toimii projektipäällikkönä Robo oppii (ESR) -hankkeessa ja VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti (ESR) -hankkeessa HAMK Smart -tutkimusyksikössä.


Outi Mertamo toimii projektipäällikkönä Global Digital Business -tiimin digitalisuuden ja kansainvälistymisen edistämisen hankkeissa HAMK Smart -tutkimusyksikössä.

Viittausohje:
Vaalgamaa, M. & Mertamo, O. (2020). Lapset opettajina 3D-tulostuksessa – uusi teknologia kääntää oppilaat opettajiksi. HAMK Unlimited Professional 29.5.2020.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020052939689

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Robo oppii -hanke »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  ​3D-tulostus opetusmenetelmät oppilasagentti robotiikka
Previous Post
Ammattikeittiöiden rooli luomun käytössä on merkittävä
Next Post
Avoimen datan ratkaisuja biotalouteen
You might also like


More Story
Ammattikeittiöiden rooli luomun käytössä on merkittävä
Luomun myyntimäärä on ollut nousussa viimeisten vuosien aikana. Lisäystä oli yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna....