Magazine / Muut / 14/09/2016

Valkeakoski vahvasti HAMKin rakentajana


Aloitin talous- ja hallintojohtajana Hämeen ammattikorkeakoulussa 1. heinäkuuta 1995. Vastuullani ovat olleet myös kiinteistöasiat. Nyt, kun olen siirtynyt viettämään eläkepäiviä, on hyvä hetki luoda katsaus kampusten kehittymiseen. Käsittelen tässä tekstissä Valkeakosken vaiheita.

Valkeakosken kaupunki sijoitti vuonna 1995 teknillisen oppilaitoksen kiinteistön peruspääomana uuteen Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymään. Heti seuraavana vuonna tehtiin ensimmäinen laajennusosa, johon tuli mm. auditorio, ryhmätyötiloja ja tekniikan erityistiloja.

B-talo valmistui vuonna 2000. Siitä tuli ensisijaisesti HAMKin englanninkielisen liiketoiminnan, International Business koulutuksen kotipesä. Moderni rakennus on HAMKin Valkeakosken yksikön näyteikkuna ulospäin. Tilat soveltuvat hyvin projektityöskentelyyn ja yrittäjämäiseen toimintaan. Niinpä tiloja on vuokrattu myös yrityksille.

Tällä hetkellä B-taloon on sijoitettu myös Roukon koulun luokkia. Oppilaat piti siirtää nopeasti pois omista tiloistaan, ja päätimme tiivistää omia toimintojamme A-rakennuksen puolelle tästä syksystä alkaen. Kesän aikana teimme A-rakennukseen pieniä muutostöitä, jotka tukevat paremmin HAMKin strategian mukaista oppimisen kolmikanavamallia ja yhteisöllistä työskentelyä. A-rakennukseen tehtiin myös muutamaa vuotta aiemmin mittava peruskorjaus.

Vuonna 2009 Valkeakosken kaupunki rakensi kampuksen yhteyteen uuden lukiorakennuksen. Kampusyhteistyö otettiin huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Lukiolaiset käyttävät HAMKin ruokalaa, jota laajennettiin juuri tätä varten. Lukiolaiset voivat käyttää myös HAMKin kirjastoa ja tekniikan laboratorioita sekä muita mahdollisia tiloja tarpeen mukaan. Vastaavasti HAMKin opiskelijat voivat osallistua lukion vieraiden kielten opetukseen sekä käyttää lukion liikuntatiloja yhteisesti sopien. Muutaman sadan metrin päässä on myös ammattiopisto. Valkeakosken kampus onkin malliesimerkki toisen asteen ja ammattikorkeakoulun tiiviistä yhteistyöstä, johon on saatu myös ulkopuolista hankerahoitusta. Kampus on erittäin kansainvälinen. International Business koulutuksen lisäksi siellä toimii englanninkielisiä tekniikan koulutuksia.

Valkeakosken kaupunki on sijoittanut ammattikorkeakouluun vuosina 1995–2009 peruspääomana yhteensä 8,3 miljoonaa euroa. Kyseisiin investointeihin ei saatu enää valtion investointirahoitusta, vaan Valkeakosken kaupunki hoiti alusta alkaen niin sanotun valtionosuuden. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan omistajakunnat sijoittivat oman kuntansa alueella oleviin uudishankkeisiin puolet ja kuntayhtymä toisen puolen. Peruskorjaukset olivat kokonaan kuntayhtymän vastuulla. Osakeyhtiöön siirryttäessä kunnat saivat vastaavan määrän Hämeen ammattikorkeakoulu oy:n osakkeita.

Kaupungin ja ammattikorkeakoulun yhteistyö on ollut pitkäjänteistä ja aluetta kehittävää. Uskon, että näin on myös jatkossa. Lausun lämpimät kiitokset luottamushenkilöille ja viranhaltijoille hyvästä yhteistyöstä. Kiinteistöistä huolehtii jatkossa kiinteistöjohtaja Tuomas Salonen, joka on toiminut aiemmin HAMKin kiinteistöpäällikkönä.

Artikkeli on muokattu Valkeakosken Sanomissa 26.8.2016 julkaistusta vieraskynätekstistä. Muita HAMKin kampuksia on käsitelty otsikoilla Riihimäki HAMKin tukijana, Lounais-Hämeen elinvoimaiset kampukset ja HAMKin kampukset Hämeenlinnassa ja Hattulassa.

 

Kirjoittaja

Mirja Pöhö  Mirja Pöhö on HAMKista syyskuussa 2016 eläkkeelle siirtynyt talous- ja hallintojohtaja. 

Viittausohje:
Pöhö, M. (2016). Valkeakoski vahvasti HAMKin rakentajana. HAMK Unlimited Magazine 14.9.2016. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/muut/valkeakoski-vahvasti-hamkin-rakentajana/

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

tutustu valkeakosken kampukseen »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  kiinteistöt talous
Previous Post
Riihimäki HAMKin tukijana
Next Post
Oman tiensä etsijä – kutsumus kuljetti yrittäjäksi
You might also like


More Story
Riihimäki HAMKin tukijana
Aloitin talous- ja hallintojohtajana Hämeen ammattikorkeakoulussa 1. heinäkuuta 1995. Vastuullani ovat olleet myös kiinteistöasiat....