Kohtaamisia kansainvälisyysviikolla

Kuva: Tuija Jurvanen.


Hämeen ammattikorkeakoulun hyvinvointiosaamisen yksikön vuosittainen kansainvälisyysviikko HAMK Wellbeing International Week tuo yhteen suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat sekä opettajat. Helmikuussa 2019 viikolle saapui noin kaksikymmentä hyvinvointiosaamisen partnerikorkeakoulujen opettajaa. Kansainvälisiä opiskelijoita osallistui yli neljäkymmentä ja hyvinvointiosaamisen yksikön suomalaisia opiskelijoita lähes kaksisataa.

HAMKin hyvinvointiosaamisen yksikössä kansainvälisyysviikkoa on järjestetty lähes kaksi vuosikymmentä. Jatkuvuus on yksi viikon kantava perusta – jo edellisenä vuonna tiedetään seuraavan vuoden aikataulu. Ulkomaisille opettajille viikko on mahdollisuus opettajavaihtoon, mutta myös tilaisuus tutustua oman osaamisalansa kollegoihin. Kansainvälisyysviikosta onkin tullut tärkeä paikka opetuksellisen yhteistyön ideointiin, suunnitteluun ja myös olemassa olevien suunnitelmien toteuttamiseen. Lisäksi viikon aikana ideoidaan ja suunnitellaan hanketoimintaa ja tutkimusyhteistyötä. Tehokkaat työkokoukset ovat tärkeä osa kansainvälisten opettajien ohjelmaa.

Suomalaisille opiskelijoille viikko tarjoaa kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia: opiskelua englanniksi, ulkomailta saapuneiden opiskelijoiden tapaamista sekä osallistumista monikulttuurisen ryhmän toimintaan. Nykypäivän toimintaympäristöissä tarvitaan monikulttuurista osaamista. Kaikilla kouluasteilla kohdataan muualta tulleita opiskelijoita ja opettajia. Työympäristöissä vieraan kielen käyttäminen on usein arkipäivää. Omaa osaamistaan voi kehittää vaikkapa matkustamalla maailmalle, mutta myös kotikansainvälistymisen keinoin – esimerkiksi osallistumalla kansainväliseen toimintaan omissa opinnoissaan.

Työpajoista intoa ja ideoita arkeen

Kansainvälisyysviikko alkaa konferenssilla, joka tutustuttaa osallistujat hyvinvoinnin teemoihin luentojen ja työpajojen avulla. Viikon aikana jokainen saapuva opettaja toteuttaa työpajan, jossa suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat työskentelevät monikulttuurisessa ryhmässä. Viikon lopulla työpajat jakavat oppimiskokemuksensa kaikkien työpajojen kesken, yhteisessä seminaarissa.

Vuoden 2019 kansainvälisyysviikolla työpajojen sisältöinä oli mm. terapeuttinen valokuvaus, opiskelijoiden johtajuusosaamisen kehittäminen, kulttuurinen hyvinvointi, ennakkoluulot ja stereotypiat, opiskelijan stressin lieventäminen sekä kommunikointi ja huumori sosiaali- ja terveysalalla.

Vaikka työpaja kestää alle viikon, voi osallistuminen antaa opiskelijalle tietoa ja taitoja, joita muutoin ei välttämättä olisi mahdollista saavuttaa. Kulttuuriset työpajat, eri maiden tavat ja käytänteet sekä kulttuurierojen oppiminen ja ymmärtäminen tarjoavat näkökulmaa opiskelijan arkeen. Työpajaan osallistuminen saattaa antaa opiskelijalle myös innostuksen lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon, ehkä jopa yliopistoon, jonka opettajan työpajaan opiskelija on kansainvälisyysviikolla osallistunut. Myös jo vaihtoa suunnittelevalla HAMKin hyvinvointiosaamisen yksikön opiskelijalla saattaa olla viikon aikana tilaisuus tavata tulevan vaihtokohteensa opettajia ja opiskelijoita ja saada heiltä konkreettista ja ajantasaista tietoa tulevasta vaihtokohteesta.

Ulkoilua ja elämyksiä

Opetuksen ja opintojen lisäksi kansainvälisille vieraille tarjotaan viikon aikana suomalaisia kokemuksia ja arkipäivän elämyksiä. Suomalainen helmikuinen luonto tarjoaa tulijoille mahdollisuuksia talvisiin kokemuksiin. Helmikuussa 2019 ulkomaiset opiskelijat saivat mm. mahdollisuuden saunoa ja uida avannossa, laskea pulkkamäkeä, paistaa makkaraa avotulella sekä samoilla talvisessa, pimeässä metsässä. Uusi kokemus oli myös paikallisjoukkue HPK:n kannustaminen jääkiekkopelissä.

Suomalaiseen kulttuuriin sisälle sulautuminen ei onnistu viikossa, mutta pienikin pintaraapaisu voi riittää tuottamaan positiivisen mielikuvan. Kansainvälisyysviikko kokemuksineen onkin monelle syy palata HAMKiin ja Suomeen uudelleen. Opettajista osa saapuu kansainvälisyysviikolle vuosittain. Tänä vuonna työpajoissa oli myös vetäjiä, jotka ovat itse tehneet Erasmus- vaihtonsa HAMKissa, opiskelijoita jotka ovat aiemmin olleet pitkässä vaihdossa HAMKissa ja opiskelijoita, jotka osallistuivat kansainvälisyysviikolle jo toista vuotta peräkkäin.

Artikkelin pääkuva Tuija Jurvanen: Talvisissa tunnelmissa Aulangolla.

Kirjoittaja

Kirsi Liimatainen toimii kansainvälisyyskoordinaattorina Hämeen ammattikorkeakoulun hyvinvointialojen koulutuksissa.

Viittausohje:
Liimatainen, K. (2019). Kohtaamisia kansainvälisyysviikolla. HAMK Unlimited Professional 26.4.2019. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/kohtaamisia-kansainvalisyysviikolla

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

HAMK Wellbeing International Week »

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags:  hyvinvointiosaaminen kansainvälisyys monikulttuurisuus
Previous Post
Luonnontuotealan yritys Natural Nordic tiedolla ja osaamisella kasvuun
Next Post
Nopeasti muuttuva työelämä edellyttää Ohjaamo-toimijoilta monialaista uraohjausosaamista
You might also like


More Story
Luonnontuotealan yritys Natural Nordic tiedolla ja osaamisella kasvuun
Kehittämishankkeiden kautta yritys voi saada vauhdikkaan alun, esimerkiksi valmiita verkostoja ja vientikontakteja. Näin...