Liiketalouden opettajan työelämäjakso – osaamisen ja opettamisen kehittämistä samanaikaisesti

Image by Free-Photos from Pixabay


Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on koulutuksen työelämälähtöisyys. Työelämäjaksot ovat merkittävä osa ammatillisten opettajien osaamisen kehittämistä. Opettajien osaamista myös kehitetään aiempaa suunnitelmallisemmin, sillä henkilökohtaiset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat ovat yleistyneet, ja myös erilaisiin täydennyskoulutuksiin osallistutaan ahkerasti. (OPH, 2016) Opettajan työelämäjakso on merkittävässä osassa omaa kehittämissuunnitelmaa laadittaessa. Nykymaailman hektisyys ja jatkuva muutos tuovat myös opettajan työhön omat haasteensa. Täydennyskoulutuksilla ja työelämäjaksoilla opettaja pystyy päivittämään oman osaamisensa sekä käymään läpi alan muuttuneet käytänteet.

Aloitin liiketalouden yksikössä päätoimisena tuntiopettajana elokuussa. Korkeakoulumaailma työpaikkana on minulle täysin uusi. Siksi myös perehdyttämiseen mietittiin monipuolisia keinoja. Taloushallinnon työpaikkoja on hyvin monenlaisia, ja työtehtävät etenkin finanssi- ja tilitoimistoalalla ovat olleet valtavassa murroksessa. Finanssialalla suurin muutos digitalisaation ja asiakaskäyttäytymisen muuttumisen myötä on jo läpikäyty, ja uudet tehtäväkuvaukset ovat tarkentuneet. Tilitoimistoalalla suuria muutoksia on tapahtunut myös paljon ja työtehtävät ovat muuttuneet mekaanisesta tositteiden tallentamisesta huomattavasti konsultatiivisempaan suuntaan (Aho, 2019). Silti vielä kovaa vauhtia tulossa oleva tekoäly ja sen käyttöönotto ostolaskujen käsittelyssä muuttavat työtehtäviä edelleen. Yhä enemmän alalla vaaditaan asiakaspalvelulähtöisyyttä, avoimuutta ja reipasta otetta työntekoon. Näiden suurten muutosten myötä on hyvin tärkeää päivittää myös opettajien tietotaitoa vastaamaan työelämän uusia haasteita.

Yhteistyökumppaniyritys löytyi vaivattomasti

Yhteistyökumppaniksemme harjoittelujaksoon valikoitui Rantalaisen tilitoimisto Hämeenlinnassa (kuva 1). Valitsimme Rantalaisen kumppaniksi harjoitteluun, koska yritys on paikallinen sekä valtakunnallisesti kasvava ja näkyvä yritys, joka on erittäin kiinnostunut alan kehittämisestä. Rantalaisella on otettu hyvin vastaan opiskelijoitamme harjoitteluun, ja harjoittelujen jälkeen myös opinnäytetyöaiheita on löytynyt paljon. Sain Rantalaisella työskenteleviltä opiskelijoiltamme hyviä ajatuksia ja ideoita tulevaan opetukseeni ja muutama lupautui myös tulemaan luennoillemme kertomaan omia kokemuksiaan tilitoimiston arjesta ja siitä, millaista tilitoimiston työ nykyisin on.

Sanna Kuisma Rantalaisen toimistolla

Kuva 1. Päivät Rantalaisen toimistolla sujuivat nopeasti.

HAMKista valmistuneita tradenomeja työskentelee Rantalaisella hyvin monenlaisissa rooleissa, kuten palvelutuotannon johtajina, palkanlaskijoina, kirjanpitäjinä sekä markkinointi- ja viestintäkoordinaattoreina. Rantalaisella on myös oma trainee-ohjelma, johon valitaan motivoituneita, opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita.

Kokemuksia harjoittelusta

HAMKissa tuodaan työelämän tarpeita esiin opetuksessa ja opiskelijoiden osaamisen kehittämisessä. Harjoittelun myötä näin itse, millaisia käytännön vaatimuksia tilitoimistotyö edellyttää opiskelijoilta, ja miten HAMKissa pystymme näihin vaatimuksiin vastaamaan opetustamme kehittämällä. Lisäksi sain erittäin hyvän tilaisuuden päivittää omaa osaamistani osallistumalla palkanlaskijan ja kirjanpitäjän arkipäivän työtehtäviin.

Viikkoni oli todella monipuolinen ja sain kattavan kuvan Rantalaisesta yrityksenä, työnantajana ja yhteistyökumppanina. Keskustelin usean eri henkilön kanssa alan haasteista ja tulevaisuuden näkymistä. Suurten ikäluokkien eläköityminen näkyy myös vahvasti tilitoimistoalalla, ja haaste saada motivoituneita ja innokkaita työntekijöitä sekä palkanlaskentaan että kirjanpitoon kasvaa. Etenkin palkkahallinnon opetuksen kehittämiseen on suuri tarve. HAMKissa on tavoitteena rakentaa kokonaan uudenlainen palkanlaskennan moduuli, joka soveltuu sekä tutkinto-opiskelijoille että jo alalla toimiville. Moduulin kehittämiseen osallistuu myös Rantalaisen palkkahallinnon esimies, joka pystyy omalla vahvalla kokemuksellaan tuomaan kehitystyöhön paljon omia näkemyksiään.

Sain omaan opetukseeni viikosta valtavasti uusia ideoita ja ajatuksia. Haluan tulevilla kursseillani korostaa tilitoimistotyön muutosta, asiakaspalvelulähtöisyyttä ja sitä, ettei tilitoimisto ole vain stereotyyppisten hiljaisten ja vähemmän sosiaalisten henkilöiden työpaikka. Tilitoimistossa tarvitaan hyvin monenlaista osaamista ja erilaisia persoonallisuuksia. Myös tekoäly ilmiönä kiinnostaa minua ja aionkin perehtyä tekoälyyn enemmän ja ottaa sitäkin opetukseen mukaan.

Suosituksia kollegoille

Työelämäjaksolle lähteminen on helppoa ja prosessi HAMKissa etenee vaivattomasti:

  1. Työelämäjakso on 2–5 päivän suunniteltu ja tavoitteellinen kokonaisuus.
  2. Yhteistyökumppani Kanta-Hämeen alueen yrityksessä.
  3. Tavoite jaksolle: osaamisen, koulutuksen tulevaisuuden työelämätarpeiden ja työelämäyhteistyön kehittäminen.
  4. Tuotoksena jaksosta: näkyvyys (someviestintä), blogi tai julkaisu kokemuksista, moduuleiden jatkuva kehittäminen, opinnäytetyöaiheet.
  5. Sovi esimiehesi kanssa ja ota yhteyttä yhteistyöyritykseen.
  6. Aloituspalaveri (suunnitelma ja tavoitteet) on hyvä käydä yhdessä ennen varsinaisen jakson aloittamista.

Kokemukseni perusteella haluan lämpimästi suositella lyhyempääkin 2–3 päivän harjoittelua kaikille kollegoilleni. Finanssiala ry tarjoaa jopa valmista konseptia harjoittelusta kiinnostuneille opettajille ja järjestämällä harjoittelupaikan halukkaille. FIT – finanssitietojen päivitys harjoittelussa opettaja tutustuu tämän päivän finanssialaan, tekee annettuja tehtäviä ja tuo omaa osaamistaan finanssiyrityksen käyttöön. Opettajalle jakso antaa mahdollisuuden oppia alan nykyisistä työtehtävistä ja vaatimuksista tai syventää tietojaan jostain erityisaiheesta. (Karhunen, 2019)

Lähteet

Aho, A. (2019). Kirjanpitäjästä konsultiksi. Pääkirja. Helsinki: Alma Talent.

Karhunen, J. (2019). Finanssialan yritykset ottavat alan opettajia työharjoitteluun. Finanssiala. Uutismajakka 16.9.2019. Haettu 25.9.2019 osoitteesta http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Finanssiala-ottaa-tänä-talvena-alan-opettajia-työharjoitteluun.aspx

Opetushallitus. (2016). Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016. Haettu 26.9.2019 osoitteesta https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/opettajat_ja_rehtorit_suomessa_2016_0.pdf

Kirjoittaja

KTM Sanna Kuisma toimii liiketalouden päätoimisena tuntiopettajana Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Viittausohje:
Kuisma, S. (2019). Liiketalouden opettajan työelämäjakso – osaamisen ja opettamisen kehittämistä samanaikaisesti. HAMK Unlimited Professional 12.12.2019. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/liiketalouden-opettajan-tyoelamajakso

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Liiketalous, tradenomi (AMK) »

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags:  jatkuva oppiminen liiketalous työelämäosaaminen yritteliäs korkeakoulu
Previous Post
Biotalous 4.0 ja Carbon 4.0 – megatrendeistä ammentavaa tutkimusta
Next Post
Lähde säkin vaihtoon!
You might also like


More Story
Biotalous 4.0 ja Carbon 4.0 – megatrendeistä ammentavaa tutkimusta
HAMKissa alkaneet suurhankkeet painivat globaalien kysymysten parissa. Ilmastonmuutos, ekologinen kestävyyskriisi sekä...