Innovaatiotoiminta kestävän kehityksen tukena


Jäteongelma, ilmastonmuutos, luonnonvarojen tuhlaus, velkaantuminen ja köyhyys ovat yleismaailmallisia ongelmia. Kun toiseen vaakakuppiin laitetaan talouskasvu ja markkinoiden valloitus, joutuu yritys väkisinkin kohtaamaan haasteen vastata kestävän kehityksen tarpeisiin. Paineita panostaa kestävään kehitykseen luodaan yritysten ja eri sidosryhmien suunnasta. Voiko nykyisen kaltainen markkinatalous edesauttaa kestävää kehitystä? Käytännössä tämä on mahdollista, ja innovaatiotoiminnalla voidaan vähentää talous- ja väestökasvun aiheuttamia ongelmia (Ferdig 2007). Forum for the Future on yksi monista kansalaisjärjestöistä, joiden tehtävänä on auttaa yrityksiä ja julkisyhteisöjä vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin.

Muoti ja trendit asettavat oman haasteensa kuluttajille. Yritykset luovat uusia trendejä, ja niitä syntyy myös kuluttajien keskuudessa. Uusi vaatekerta on saatava ja edellinen siirtyy kierrätykseen, jos huonon laatunsa takia sinne kelpaa. Vaatebisnes on yksi suurimpia ympäristön kuormittajia eikä se kestä nykyistä toimintatapaa kovinkaan kauan. Toisaalta murros lienee jo alkanut. Ekomuoti nostaa päätään, samoin ympäristötietoisesti tuotetut laadukkaat ja kestävät vaatteet. Suomalainen Pure Waste Textiles on ajassa mukana ja tuottaa jätekankaista lankaa ja kankaita. Uusiomateriaaleja myydään oman tuotannon lisäksi myös muille tuottajille.

Yrityksen omat intressit saattavat ohjata sitä toki oikeaankin suuntaan. Maailman luonnonvarat eivät ole ehtymättömiä, mutta energia-alan yritykset eivät voi ajatella elinkaarensa päättyvän kun varannot on käytetty loppuun. On pakko ennakoida ja etsiä vaihtoehtoja maailman loppuun kuluttamiselle sekä kokonaan uudenlaisia ratkaisuja pitää yllä ihmiskunnan kehitystä. Neste Oil on esimerkki yrityksestä, jonka on sopeuduttava muutokseen ja panostettava uusien polttoaineiden raaka-aineiden etsintään. Toinen esimerkki suomalaisista suuryrityksistä on UPM, joka tekee aktiivisesti töitä kestävän kehityksen mahdollisuuksien eteen ja rakentaa yrityksen tulevaisuutta uusien kuitupitoisten tuotteiden varaan. Kestävään kehitykseen tähtäävät innovaatiot eivät suinkaan ole vain suurten yritysten tavoitteena. Myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kestävässä kehityksessä tunnistetaan merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia (Klewitz & Hansen 2014).

Kestävää kehitystä painottava liiketoiminta näkyy paitsi innovaatioillaan, myös tulevaisuuden näkymillään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kestävän kehityksen huomioiminen vanhoja ja uusia liiketoimintamalleja kehittäessä on yritykselle kannattavaa silloin, kun tavoitellaan uusia tuotteita, uusia markkinoita ja merkittäviä aluevaltauksia (Hautamäki 2010). Tämä kaikki tapahtuu yhteiskunnallisesti tiedostavien asiakkaiden silmien alla. Kehitys, ihmisen tarpeet ja maailman muuttuminen luovat odotuksia, joiden täyttäminen varmasti luo liiketoimintaa ja laajoja markkinoita. Toisaalta tulevaisuuden haasteena on  eettisesti kestävien ratkaisujen tuominen kaikkien saataville, eikä vain maksukykyisimmille. Tämän toteuttamisessa kuluttajilla on vähintään yhtä suuri vastuu kuin yrityksillä, sillä vanha markkinatotuus ei muutu miksikään: kysyntä tulee aina säätelemään tarjontaa.

Lähteet:

Ferdig, M. A. (2007). Sustainability leadership: Co-creating a sustainable future. Journal of Change Management, 7(1), 25–35.

Hautamäki, A. (2010). Sustainable innovation. A New Age of Innovation and Finland’s Innovation Policy. Sitra Reports 87. Helsinki: Edita. Haettu 7.12.2016 osoitteesta http://kestavainnovaatio.fi/sustainableinnovation_book.pdf

Klewitz, J., & Hansen, E. G. (2014). Sustainability-oriented innovation of SMEs: a systematic review. Journal of Cleaner Production, 65, 57–75.

Artikkeli on osa Innovaatiojohtaminen-kokoelmaa.

Kirjoittajat

Lea Kemppainen ja Maiju Vironmäki opiskelevat ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa Liiketoiminnan kehittäminen -koulutusohjelmassa.

Mikko Mäntyneva, FT, KTL, toimii yliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Liiketoiminnan kehittäminen ja Business Management and Entrepreneurship -koulutuksissa. Lisäksi hän toimii tutkimuspäällikkönä Älykkäät palvelut -tutkimusyksikössä.

Viittausohje:
Kemppainen L., Vironmäki, M. & Mäntyneva, M. (2016). Innovaatiotoiminta kestävän kehityksen tukena. Teoksessa M. Mäntyneva (toim.) Innovaatiojohtaminen. HAMK Unlimited Professional 16.12.2016. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/innovaatiotoiminta-kestavan-kehityksen-tukena/

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  innovaatiojohtaminen kestävä kehitys
Previous Post
Innovatiivinen liiketoimintamalli mahdollistaa Piceasoftin nopean kasvun
Next Post
Globalization and digitalization are disrupting retailing
You might also like


More Story
Innovatiivinen liiketoimintamalli mahdollistaa Piceasoftin nopean kasvun
Liiketoimintamalli-innovaatiot kytkeytyvät yleensä yrityksen liiketoiminnan uudistamiseen tai olemassaolevaa liiketoimintaa...