cSchool ja Task Tankit yritysten kehittämisapuna


Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutukseen on rakentunut viime vuosien aikana kokeiluihin tähtäävä ja kannustava opiskelumalli, cSchool. cSchoolissa liiketoiminnan kehittämisen, markkinoinnin ja taloushallinnon tradenomiopiskelijat pääsevät rakentamaan kokeiluja aitoihin yritysprojekteihin.

HAMKin koulutukseen tehtin muutama vuosi sitten muutoksia ja opetussuunnittelussa otettiin käyttöön moduulimalli. Moduulit on rakennettu niin, että niille on määritelty osaamistavoitteet, mutta ei sisältöjä. Moduuleissa voidaankin siis osaaamistavoitteet huomioiden käsitellä erilaisia työelämän ilmiötä. cSchoolin rakenne on ollut mahdollista rakentaa avoimeksi, ja moduulin laajuus vaihtelee myös opiskelijakohtaisesti. Laajimmillaan liiketalouden opiskelijat voivat ottaa cSchool-opintoja 60 opintopisteen edestä ja suppeimmillaan cSchool on 15 opintopistettä. Liiketalouden koulutuspäällikkö Sari Hangan mielestä cSchooliin on saatu rakennettua sisälle toiminnallisuuksia ja automaatiota, joka tukee sekä monimuotona opiskelevien että päivätoteutukseen kuuluvien opiskelijoiden osaamisen kehittymistä.

Lukuvuoden 2017–2018 ajan cSchool pyörii kahden viikon sykleillä, Lean Sprintin periaatteiden mukaisesti. Lean Sprintit ovat aikaan sidottuja iteratiivisia kokeilujen sarjoja, joissa voidaan arvottaa ja testata ideoita (Maurya 2015). Jokaisessa sprintissä opiskelijat saavat yrityshaasteen, johon etsitään kahden viikon aikana kokeiltava ratkaisu. Yritykset saavat siis tehokkaasti ja nopeasti apua kehittämishaasteisiinsa. Kahden viikon mittaisten kehittämisprojektien lisäksi cSchoolissa on rakentunut myös uudenlainen konsepti, Task tank.

Task tank – nopeat ongelmanratkaisutyöpajat ovat paikkoja, jossa HAMKin opiskelijat ja työntekijät ratkovat paikallisten yritysten digitaaliseen viestintään ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä haasteita. Toimintamalli käynnistettiin vuoden 2017 aikana Valkeakosken kaupungin elinkeinopalveluiden pyynnöstä. Tavoitteena oli rakentaa toimintamalli, jossa opiskelijat pystyivät nopealla aikataululla auttamaan yrityksiä liiketoiminnan kehittämiseen liittyen niin, että yritykset saavat tapaamisista välitöntä konkreettista apua. Valkeakoskella järjestetyn työpajan jälkeen Task Tankeja on järjestetty Urjalassa ja Akaalla.

Task Tankin toimintamalli on jaettu kolmeen eri osioon: esikartoitukseen, keskusteluun ja analyysiin. Esikartoituksessa asiakasyritys lähettää Task Tankiin liittyen lyhyen kuvauksen siitä, millaiseen haasteeseen he kaipaavat ratkaisua. Opiskelijat saavat yrityshaasteen tiedoksi ja lähtevät hakemaan esikartoitusvaiheessa mahdollisia ratkaisumalleja haasteen ratkaisemiseksi. Esikartoitusvaiheen jälkeen yrittäjät ja opiskelijat pääsevät yhteiseen ratkaisutyöpajaan, jossa yritykset esittelevät ensin lyhyesti oman yrityksensä sekä yrityksen tarpeen.

Esittelyn jälkeen opiskelijat pääsevät johtamaan keskustelua ja esittelemään yrityksille mahdollisia ratkaisumalleja haasteen ratkaisemiseksi. Keskusteluun on varattu tunti per yritys, jotta kokonaisuudessa ei mennä liian syvälle. Keskustelun tarkoituksena on kuvata yritykselle jokin mahdollinen toteuttava kokeilu, joka voidaan tehdä heti keskustelun yhteydessä tai jonka yritys pystyy itse nopeasti kokeilemaan Task Tankin jälkeen. Kehittämistoimenpiteet ovat olleet mm. verkkosivujen päivittämistä, Facebookin sivujen kehittämistä ja Instagram-tilin luomista. Ideana on myös se, että kaikki Task Tankien kehittämisprojektit on osittain räätälöity mukaan lähtevälle opiskelijatiimille sopivaksi.

Analyysi tapahtuu opiskelijoiden ja henkilökunnan jälkeen heti, kun yritysten kanssa tehtävä työpaja on päättynyt. Analyysissa arvioidaan sitä, millainen haaste asiakasyrityksellä oli, miten haaste pystyttiin konkreettisesti ratkaisemaan ja mitkä tuntemukset opiskelijoille jäivät työpajan jälkeen. Opiskelijat pääsevät vertaisten kesken arvioimaan omaa onnistumistaan ja kirjoittavat vielä raportin, jossa arvioivat kokonaisuuden.

Kaikki liiketalouden kokeilut, mukaan lukien Task Tankit, ovat opintopisteytettyjä opintoja, joita kuka tahansa HAMKin opiskelija voi halutessaan valita. Toimintamalli on muodostunut aidosta yritystarpeesta ja sen rakenne on pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena. Task Tankien kehittäjä, liiketalouden lehtori Vesa Tuomela, pitää toimintamallia hyvänä tapana tehdä pieniä yritysprojekteja, koska opintotilanne voidaan pitää yrityslähtöisestä toteuttamismallista huolimatta hyvin hallinnassa ja opiskelijoille taataan mallin kautta optimaalinen mahdollisuus onnistua projektin toteuttamisessa.

Liiketalouden lehtori Vesa Tuomela näkee eri pedagogisten mallien yhdistämisessä vahvoja hyötyjä tulosten saavuttamisen puolesta. ”Task Tankit ovat yhteisöllistä oppimista, jossa yhdistyvät aidot yrityshaasteet, oppimisen oikea-aikainen tukeminen sekä opiskelijakeskeisyys. Toimintamalli perustuu kokeilukulttuurin oppeihin ja työkaluina käytetään mahdollisuuksien mukaan palvelumuotoilun työkaluja, kuten esimerkiksi Lean Service Creationia”. Lean Service Creation on suomalaisen Futurice Oy:n visuaalinen palvelumuotoilun työkalu, jota on HAMKissa hyödynnetty useissa tapauksissa. Lean Service Creation yhdistää Lean Startup -toimintoja muotoiluajatteluun sekä agileen toimintamalliin (Futurice n.d).

Jokaisen Task Tankin jälkeen myös asiakkaille tehdään kysely siitä, miten he kokivat Task Tankin onnistumisen. Tähän mennessä tulokset ovat olleet hyviä ja palautteiden valossa myös asiakkaat ovat kokeneet toimintamallin onnistuneeksi.

Lähteet

Maurya A. (2015). The LEAN Sprint. Haettu 29.12.2017 osoitteesta https://blog.leanstack.com/the-lean-sprint-bc3f9f8caafd

Futurice (n.d). Lean Service Creation. Haettu 29.12.2017 osoitteesta https://www.leanservicecreation.com

Kirjoittaja

Jukka Raitanen toimii yrittäjyyden ja liiketoimintayksikön työelämäpalveluissa. Hänen vastuulleen kuuluvat ratkaisulähtöisten innovaatioiden rakentaminen alueen toimijoille sekä HAMKin työelämäpalveluiden kehittäminen.

Viittausohje:
Raitanen, J. (2018). cSchool ja Task Tankit yritysten kehittämisapuna. HAMK Unlimited Professional 8.2.2018. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittayys-ja-liiketoiminta/cschool-ja-task-tankit-yritysten-kehittamisapuna

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

cSchool »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  kehittäminen opiskelijat yritykset yritysyhteistyö
Previous Post
HAMK Unlimited Podcast, jakso 3: Utveckling av produktsortimentet inom växthusodlingen
Next Post
Restartup-yrittäjyydestä uusia näkökulmia yrittäjyysopetukseen
You might also like


More Story
HAMK Unlimited Podcast, jakso 3: Utveckling av produktsortimentet inom växthusodlingen
I den tredje delen av HAMK Unlimited Podcast, samtalar Irene Vänninen, Helena Karlén och Arto Vuollet om vad som borde...