Magazine / Muut / 15/08/2016

HAMK Unlimited rakentaa HAMK‑yhteisön itsetuntoa


HAMK Unlimited julkaistaan virallisesti Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstöpäivillä 17. elokuuta 2016. Julkaisualustan tarkoituksena on koota yhdelle verkkosivulle hamkilaista osaamista laidasta laitaan, avoimesti kenen tahansa saataville. Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Pertti Puusaari ja vararehtori Heidi Ahokallio‑Leppälä vastasivat muutamaan kysymykseen koskien tämän päivän osaamista.

Mitä tänä syksynä opintonsa aloittavilta amk-opiskelijoilta odotetaan tulevaisuudessa? Millaisia osaajia Hämeen ammattikorkeakoulusta halutaan tuottaa?

Rehtori Puusaari: Uuden ajan opiskelijat ovat monitaitoisia, verkostojen hallitsijoita. He kykenevät luontevasti toimimaan erilaisissa rooleissa sekä erittäin tehokkaasti hyödyntämään digitaalista tietoa, välineitä ja verkostoja. HAMKissa on tärkeää, että edellä mainittujen lisäksi valmistuvalla ammattilaisella on myös hyvä oman alansa ammattitaito sekä kyky hyödyntää sitä yhteistyössä eri alojen ja kansallisuuksien verkostoissa.

Millaista on amk-opettajan asiantuntijuus? Millaisia osaajia meillä on töissä?

Vararehtori Ahokallio-Leppälä: Amk‑opettajalta edellytetään, että hän kykenee ohjaamaan opiskelijoita erilaisiin yhteisöihin, verkostoihin, moniammatillisiin ryhmiin sekä kansainväliseen toimintaan, mutta samalla myös korostaa opiskelijalle oman ammattialan erityispiirteitä eli ns. ydinosaamista. Amk‑opettaja käyttää taidokkaasti työelämäsuhteitaan opiskelijan oppimisen edistämiseen ja aitojen työelämäprojektien synnyttämiseen. Amk‑opettaja tunnistaa aktiivisesti opiskelijalla jo olevaa osaamista, hyväksilukee sen ja rakentaa uutta innostavaa tekemistä sen sijaan.

Meillä on sekä laaja-alaisia että erikoistuneita osaajia. Osan työssä painottuu opettaminen, tutkimus tai työelämän kehittämishankkeet. Meillä on kirjo erilaisia ammattilaisia, joiden yhteistyöstä syntyy opiskelijalle positiivinen ja laadukas oppimiskokemus sekä valmius työskennellä työelämän uudistajana ja ammattilaisena. Tämän lisäksi osaajat tuottavat tutkimuksen ja kehittämisen kautta alueelle uutta elinvoimaa.

Millaista tutkimusta HAMKissa tehdään? Miten se voi hyödyttää yhteiskuntaa?

Rehtori Puusaari: Ammattikorkeakoulut pyrkivät pääsääntöisesti toimimaan soveltavan tutkimuksen alueella. Soveltava tutkimus ratkaisee tulevaisuuden ongelmia, joista osa on selvästi näkyvissä ja osasta ei ole vielä tietoa. Tutkimuksessa pyritään koko ajan katsomaan kolmesta viiteen vuotta eteenpäin eikä ratkota tämän päivän ongelmia. Ongelmat ovat usein monialaisia, ja tässä on paikka ammattikorkeakoulujen oman roolin löytymisessä. Meillä HAMKissakin tutkimustoimintaan on rakennettava monialaisuutta, jotta olemme tulevaisuudessa kilpailukykyisiä. Samoin voidaan sanoa, ettei ammattikorkeakoulujen kannata rakentaa tutkimustoimintaa ilman kansainvälistä verkostoa. Tutkimuksen painopisteen tulisi olla yritys‑ ja verkostohankkeissa. Soveltavan tutkimuksen hyödyt ovat kohtuullisella aikajänteellä nähtävissä elinkeinoelämän uudistumisessa uusina tuotteina, palveluina ja yrityksinä.

Mikä on julkaisemisen merkitys ammattikorkeakoululle?

Vararehtori Ahokallio-Leppälä: Julkaisu on ikkuna ammattikorkeakoulun toimintaan ja siten tärkeä askel rakennettaessa ammattikorkeakoulujen uskottavuutta ja näkyvyyttä korkeakouluna. Sillä rakennetaan koko yhteisön itsetuntoa yhteiskunnallisesti merkittävänä toimijana. Julkaisut heijastavat myös korkeakoulun osaamistasoa, ja niillä rakennetaan ammattikorkeakouluille omaa roolia suhteessa perinteisiin tiedeyliopistoihin.

Kenelle julkaiseminen ammattikorkeakoulussa kuuluu?

Rehtori Puusaari: Julkaiseminen kuuluu koko henkilöstölle, mutta ensisijaisesti niille, joiden työssä syntyy uutta tietoa. Uudesta tiedosta syntyy pohja omalle kehitykselle sekä tutkimuksen ja opetuksen tason nostamiselle. Uutta tietoahan ovat esimerkiksi moduulien opiskelijaprojekteissa syntyvä tieto, oman toiminnan kehittämisessä syntyvät uudet pedagogiset ratkaisut sekä tutkimus‑ ja kehitystoiminnan tulokset. Julkaisemisessa opiskelijoille tulisi antaa mahdollisuuksia olla osa kirjoittajaryhmää.

HAMK Unlimited sisältää neljä eri lehteä, jotka päivittyvät jatkuvasti. Lehtiin toivotaan julkaisuehdotuksia HAMKin henkilökunnalta, opiskelijoilta ja sidosryhmiltä.

Kirjoittaja

Maria Lassila-Merisalo on HAMK Unlimitedin päätoimittaja sekä Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen kirjoittaminen osaksi hamkilaista asiantuntijuutta -hankkeen projektipäällikkö. 

Viittausohje:
Lassila-Merisalo, M. (2016). HAMK Unlimited rakentaa HAMK‑yhteisön itsetuntoa. HAMK Unlimited Magazine 15.8.2016. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/muut/hamk-unlimited-rakentaa-hamk%e2%80%91yhteison-itsetuntoa/

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

tutustu hamkin hallintoon »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  ammattikorkeakoulu julkaiseminen osaaminen
Previous Post
Leveät keskimerkinnät voivat vaikuttaa liikenneturvallisuuteen merkittävästi
Next Post
Taidetta ja tavaratuotantoa
You might also like


More Story
Leveät keskimerkinnät voivat vaikuttaa liikenneturvallisuuteen merkittävästi
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) liikennealan tutkimuksessa arvioimme leveiden keskimerkintöjen vaikutusta liikenneturvallisuuteen...