Diivailemalla opettajat digivalmiiksi


Teams, OneDrive, Kaltura, infograafit? Mitä ihmettä näillä oikein tehdään ‒ eikö sähköposti enää riitä? Tällaista kuulee varmaan käytävällä jos toisellakin. Digitaaliset oppimista ja opetusta tukevat välineet pitäisi saada markkinoitua ja jalkautettua helpolla ja joustavalla tavalla. Perinteiset webinaarit ja workshopit käytännönläheisine esimerkkeineen ja harjoituksineen ratkaisevat ongelman. Tähän kehitimme DIIVAn eli henkilökunnan digivalmennuksen, jonka avulla tuemme henkilökunnan digikehittymisen polkua.

Digope-erikoistumiskoulutus

Digiasioista innostuneina kokeilijoina osallistuimme 30 opintopisteen laajuiseen HAMK AOKK:n järjestämään Digiope-erikoistumiskoulutukseen lukuvuonna 2017‒2018. Koulutuksen tavoitteena oli kehittää omaa ja työyhteisön osaamista digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä.

Opinnot koostuivat neljästä moduulista, joissa tehtiin kehittämisprojekteja omaan työhön liittyen. Moduulit olivat

  • Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden koulutus
  • Oppimisprosessin ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä
  • Medialukutaito
  • Toimintakulttuurin kehittäminen

Lisäksi koulutukseen kuului oman digitaalisen portfolion eli ePortfolion rakentaminen, jotka teimme nettisivuistoina. ePortfolioon liitettiin työdokumentit ja tulokset.

Työskentelemme molemmat biotalouden yksikössä ja olemme jo vuosia tehneet digitaalisuuteen liittyviä kehittämistehtäviä yhdessä. Siksi päädyimme jatkamaan tehokasta työskentelytapaa tässäkin ja teimme tehtävät parityönä. Jatkoimme jo aloitettujen projektien edelleenkehittämistä. Kehittämistöidemme aiheet olivat HAMK Biotalouden henkilökunnan digivalmennus eli DIIVA sekä opiskelijoiden digiosaamismerkkiprojektin jatkokehittäminen. Opiskelijoiden digiosaamismerkkityö käynnistyi vuonna 2016, ja erikoistumiskoulutuksen kautta selkeytimme merkkien Moodle-kurssia ja päivitimme merkit ajan tasalle. Tällä hetkellä opiskelijoiden digiosaamismerkit ovat kaikkien aloittavien opiskelijoiden käytettävissä.

Tässä artikkelissa keskitymme digivalmennus-DIIVAn esittelyyn.

Diivaillen

DIIVA-valmennus sisälsi webinaareja ja työpajoja ja jatkuu vielä syksyn 2018 ajan. Webinaarien ja työpajojen aiheiksi valittiin digityökaluja ja -menetelmiä, jotka koimme ajankohtaisiksi ja tärkeiksi. Kehittämistyöstä tehtiin pedagoginen käsikirjoitus, joka auttoi webinaarien ja pajojen suunnittelussa. Aluksi kohderyhmänä oli biotalouden yksikön henkilökunta, mutta myöhemmin valmennus laajentui koskemaan kaikkia HAMKin henkilökunnan jäseniä osana HAMK100-valmennuksia.

Lähes jokaiseen aiheeseen liittyy osaamismerkin suorittaminen. Osaamismerkin suorittamisesta muistutettiin webinaareissa ja työpajoissa, ja osa osallistujista suorittikin merkin saman tien. Tähän mennessä webinaari- ja paja-aiheista on suoritettu yli 500 osaamismerkkiä.

Kuva 1. Digivalmennuksen posteri (Johanna Salmia, Jaana Nuuttila).

Webinaarit

Webinaarit pidettin Skype for Business -istunnoissa. Valmennukset noudattavat samaa hyväksi todettua kaavaa. Webinaari on kestoltaan maksimissaan yhden tunnin. Aihetta alustetaan noin puoli tuntia käytännön kautta, ja mukana saattaa olla myös vierailijoita, jotka ovat hyödyntäneet välinettä opetuksessa tai joilla on hyviä esimerkkejä käytännön testauksesta. Sen jälkeen on aikaa kysymyksille ja kommenteille. Lisäksi webinaareissa on jaettu linkkejä ohjemateriaaleihin. Kaikki webinaarit tallennetaan, ja tallenteet ovat katsottavissa myös jälkikäteen HAMK100-blogista ja biotalouden koulutustuoteoppaasta.

Kuva 2. Webinaarien aiheet.

Webinaareja on järjestetty tähän mennessä yhteensä kahdeksan. Syksyn aikana jatketaan vielä kolmella aiheella. Tähän mennessä webinaareissa on ollut mukana lähes sata osallistujaa. Myös opiskelijat voivat hyödyntää webinaareja, mutta tähän mennessä osallistujat ovat olleet pääasiassa henkilökunnan edustajia.

Teams-työpajat

Teamsin kanssa päädyttiin webinaarien sijasta järjestämään työpajoja, sillä väline on erittäin monipuolinen ja laaja ominaisuuksiltaan. Tavoitteena oli luoda yhtenäinen toimintatapa Teamsin käytössä, erityisesti liittyen koulutusten moduulisuunnitteluun.

Pajat suunniteltiin yhdessä HAMK100-valmentajien kanssa. Meidän kohderyhmänämme oli biotalouden henkilökunta. Pajat järjestettiin toimipisteittäin. Työpajan kesto oli noin kaksi tuntia, ja pajoissa luotiin koulutuksille omat tiimit moduulisuunnittelua varten. Osallistujat lähtivät luomaan moduuleille omia kanavia ja tuomaan niihin sisältöä. Lisäksi opastimme Teamsin eri työkalujen käyttöä, ja osallistujat harjoittelivat sitä käytännössä. Osallistujat tekivät samalla Teams-osaamismerkkiä.

Tähän mennessä olemme järjestäneet kolme työpajaa ja yksi on vielä tulossa. Osallistujia on ollut yhteensä yli 40.

Markkinointi ja palaute

Markkinointimateriaalina käytimme Digierko-koulutuksessa PowToonilla luomaamme markkinointivideota sekä tekstimuotoista materiaalia. Markkinoinnissa hyödynnettiin useita eri kanavia. Kaikki webinaarit ja työpajat vietiin HAMK100-kalenteriin. Sen lisäksi hyödynnettiin henkilökunnan ja biotalouden yksikön Yammer-kanavia. Täsmämarkkinointi tapahtui noin viikkoa ennen webinaaria. Seuraavan webinaarin markkinointia tehtiin myös aina edellisessä webinaarissa.

Webinaareista on saatu erittäin hyvää palautetta erityisesti käytännönläheisyydestä. Osallistujakunnassa havaittiin tyypillinen ilmiö. Ne, jotka jo osaavat, olivat innokkaimpia osallistumaan myös webinaareihin. Tämän vuoksi onkin tärkeää tehdä tehokasta jälkimarkkinointia tallenteista sekä valjastaa yksiköiden tukihenkilöt opastamaan ja tukemaan henkilökuntaa edelleen näiden digivälineiden käytössä.

Miten onnistuimme?

Osallistujat ovat olleet tyytyväisiä webinaareihin ja työpajoihin, etenkin niiden käytännönläheisyyteen. Myös tallenteita on hyödynnetty. Tiedämme, että kouluttamiamme työkaluja on otettu käyttöön opetuksessa ja sen suunnittelussa. Toki tiedämme myös sen, että ne, jotka näitä eniten olisivat tarvinneet, eivät olleet mukana webinaareissa tai työpajoissa.

Esittelimme DIIVAa Digiope-erikoistumiskoulutuksessa, jolloin saimme levittää DIIVAn ilosanomaa myös HAMKin ulkopuolelle muille ammattikorkeakouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Olemme kokeneet tällaisen kehittämisen antoisana, ja aiomme jatkaa sitä tiiviinä osana työtämme jatkossakin.

Kirjoittajat

Johanna Salmia (DI, hortonomi AMK), toimii kehittämispäällikkönä ja opettajana Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden yksikössä ja Forssan toimipisteessä biotalouden insinöörikoulutuksessa.

Jaana Nuuttila (YTM) toimii lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin Mustialan toimipisteessä. Opetusaloina tieto- ja viestintätekniikka ja matematiikka.

Molemmilla on laaja kokemus uusien digitaalisten ja teknisten ratkaisuiden kehittämisestä opetusalaan liittyen, ja he ovat olleet mukana monissa verkko-opetukseen ja -oppimiseen liittyvissä työryhmissä ja kehittämisprojekteissa.

Liitteet

Pedagoginen käsikirjoitus
Linkit nauhoitteisiin
https://blog.hamk.fi/hamk100
ePortfolio Johanna Salmia
ePortfolio Jaana Nuuttila
PowToon-video
Biotalouden koulutustuoteopas
https://blog.hamk.fi/ohjeet

Viittausohje:
Salmia, J. & Nuuttila, J. (2018). Diivailemalla opettajat digivalmiiksi. HAMK Unlimited Professional 24.10.2018. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/diivailemalla-opettajat-digivalmiiksi

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Digiope »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  digierko digitaaliset osaamismerkit digivälineet digivalmiudet kehittämistyö O365 työpajat webinaarit
Previous Post
Fifteen recommendations on the meaningful use of ePortfolios in Higher Education
Next Post
Professional experience informing facilitative, cognitive and social guidance on ePortfolios
You might also like


More Story
Fifteen recommendations on the meaningful use of ePortfolios in Higher Education
Globalization and digitalization have crucially transformed studying and work environments, and lifelong learning, career...