Ohjelmistorobotiikka valtaa rahoitusalaa


Roboteista tulee useimmille mieleen elokuvista tutut hahmot tai erilaiset teollisuudessa jo vuosikymmeniä käytössä olleet teollisuusrobotit. Vielä suurelle yleisölle tuntematon ohjelmistorobotiikka on kuitenkin yleistymässä. Tausta- ja asiantuntijatehtävien automatisointi yleistyy nopeasti jo monella eri liiketoiminta-alueella. Maailman talousfoorumi (WEF) arvioi, että jopa 7,1 miljoonaa työpaikkaa menetetään suoraan tai välillisesti automatisoinnin myötä. Kompensaationa automaation kasvaessa luodaan kuitenkin myös 2,1 miljoonaa täysin uutta työpaikkaa. (Brinded 2017.)

Yrityksen tulee kulkea koko ajan askeleen kuluttajaa edellä, jos se haluaa menestyä digitalisoituvassa maailmassa. Digitalisaatiota hyödyntävän yrityksen pitää ymmärtää hyödyntää teknologiaa muutoinkin kuin vain sen vuoksi, että teknologia kehittyy ja siinä matkassa pitää pysyä mukana. Yritys erottuu digitaalisessa kilpailukentässä enemmänkin sillä, millainen sen yrityskulttuuri, strategia sekä sisäiset ja ulkoiset toimintatavat ovat. Digitaalisuutta korostavat yritykset kehittävät jatkuvasti uusia ja edistyksellisempiä toimintatapoja tukeakseen ketteriä, nopeasti muuttuvia prosesseja ja sovelluksia sekä analyyttista kyvykkyyttä. Nämä yhdessä lisäävät merkittävästi yrityksen tuottopotentiaalia. (World Economic Forum 2016, 9.)

Automaatio mahdollistaa yritysten suoritusten parantumisen monella tapaa. Tuottavuuden on arvioitu kasvavan automatisoinnin myötä vuosittain 0,8–1,4 prosenttia maailmanlaajuisesti. Automatisointi vähentää virheiden määrää, parantaa laatua sekä läpimenoaikoja ja joissain tapauksissa mahdollistaa jotain, mikä ihmiselle on mahdotonta. Vain pieni osa ammateista voidaan täysin automatisoida nykyteknologian keinoin. Tästä huolimatta lähes kaikissa ammateissa on tehtäviä, joita voidaan automatisoida. Rahoitus- ja vakuutusalalla RPA:n eli ohjelmistorobotiikan potentiaali on erityisen suuri. Arviolta 50 prosenttia työvoimasta käyttää aikansa erilaisten tietojen keräämiseen ja käsittelyyn, ja jopa 43 prosenttia työntekijöiden käyttämästä työajasta olisi automatisoitavissa. (Manyika, Chui, Miremadi, Bughin, George, Willmott & Dewhurst 2017.)

OP:ssa ohjelmistorobotiikka otettiin käyttöön keväällä 2016, koska tarvittiin nopeampi tapa automatisoida prosesseja. Ohjelmistorobotiikka tarjoaa täysin uudenlaisen työkalun sekä nopean ja ketterän tavan testata ja parantaa prosesseja. OP:ssa ohjelmistorobotiikka on otettu käyttöön kaikilla liiketoiminta-alueilla eli pankkitoiminnassa, vahinkovakuutuksessa sekä varallisuudenhoidossa. Tyypillisiä ohjelmistorobotiikan tehtäviä ovat tiedon siirtäminen sovelluksesta toiseen, laaduntarkistustehtävät tai asiakkaan hakemuksien käsittely. Käytännössä ohjelmistorobotiikalla korvataan manuaalista rutiinityötä. (OP 2016.)

Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen mahdollisuus arvioidaan kolmella eri kriteerillä. Keskeisiä arvioitavia asioita ovat, kuinka paljon manuaalista työtä tehtävä sisältää, kuinka paljon kyseisiä tehtäviä tehdään ja onko prosessi sääntöihin perustuva. Monet tehtävät voitaisiin myös automatisoida järjestelmäkehityksen kautta, mutta robotiikka on huomattavasti nopeampi ja kustannustehokkaampi tapa prosessikehitykseen. Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto herättää työntekijöissä monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Monet voivat jopa pelätä työpaikkansa puolesta. OP:ssa kuitenkin työntekijöiden aikaa vapautetaan ohjelmistorobotiikan avulla rutiinitöistä muihin vaativampiin tehtäviin. Vapautuneen ajan myötä pankit voivat kehittää ja tarjota myös täysin uudenlaisia palveluita. (OP 2016.)

Ohjelmistorobotiikka on yksi esimerkki siitä, että tulevaisuudessa tarvitaan sellaisia ammatteja, joita ei vielä ole keksittykään. Olemassa olevien ja mahdollisesti tulevien liiketoiminta-alueiden tehostamiseen, riittävän hyvän digitaalisen asiakaskokemuksen varmistamiseen ja toiminnan volyymin turvaamiseen ohjelmistorobotiikan tarjoama digitaalinen työvoima tarjoaa merkittävän mahdollisuuden.

Lähteet

Brinded, L. (2017). Automation killed 17,000 roles at a huge tech and services firm – but no one actually lost their job. Business Insider 18.1.2017. Haettu 7.3.2017 osoitteesta http://www.businessinsider.com/accentures-richard-lumb-davos-interview-robots-jobs-skills-leadership-training-2017-1?r=UK&IR=T&IR=T

Manyika, J., Chui, M., Miremadi, M., Bughin, J., George, K., Willmott, P. & Dewhurst, M. (2017). A Future that works: Automation, employment, and productivity – Executive Summary. McKinsey & Company 8. Haettu 7.3.2017 osoitteesta http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works_Executive-summary.ashx

OP (2016). RPA at OP – Experiences and learnings. YouTube-video 2.11.2016. Haettu 7.3.3017 osoitteesta https://youtu.be/5qrDl0OK454

World Economic Forum (2016). Digital Enterprise. Haettu 7.3.3017 osoitteesta http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp
content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/digital-enterprise-narrative-final-january-2016.pdf

Kirjoittajat

Marja Kortelainen, Tia Kymäläinen, Krista Laakso ja Leena Rankila opiskelevat ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa Liiketoiminnan kehittäminen -koulutusohjelmassa.

Mikko Mäntyneva toimii yliopettajana Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Liiketoiminnan kehittäminen ja Business Management and Entrepreneurship -koulutuksissa. Lisäksi hän toimii tutkimuspäällikkönä Älykkäät palvelut -tutkimusyksikössä.

Viittausohje:
Kortelainen, M., Kymäläinen, T., Laakso, K., Mäntyneva, M. & Rankila, L. (2017). Ohjelmistorobotiikka valtaa rahoitusalaa. Teoksessa M. Mäntyneva (toim.) Digitalisaatio ja muutos / Digitalization and Change. HAMK Unlimited Professional 27.10.2017. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/ohjelmistorobotiikka-valtaa/

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Liiketoiminnan kehittämisen koulutus »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  automaatio digitalisaatio ohjelmistorobotiikka rahoitus
Previous Post
Hevoskasvatus sinnittelee maatalouden muutoksessa
Next Post
Welfare Quality – sovellettavissa hevosalalle?
You might also like


More Story
Hevoskasvatus sinnittelee maatalouden muutoksessa
Hevoset ja maaseutu ovat aina kuuluneet yhteen. Tammat varsoineen ovat tuttu näky maaseudun maisemassa, mutta maatalouden...