Uncategorized / 11/11/2017

Liite 1


Kyselylomakkeen runko ammattikorkeakoulujen edustajille Urareitti-hankkeessa 

 

1. Vastaaja

Ammattikorkeakoulun nimi
Vastaajan tehtävänimike

2. Toimin AHOT-prosessissa seuraavan kielisissä liiketalouden koulutusohjelmissa (yhdessä tai useammassa koulutusohjelmassa)

suomenkielinen koulutusohjelma
ruotsinkielinen koulutusohjelma
englanninkielinen koulutusohjelma

3. Millä tavalla AHOT-prosessi sisältyy nykyiseen tehtäväkuvaasi?

4. Minkälaisia AHOT-kokemuksia sinulla on maahan muuttaneiden opiskelijoiden kohdalla?

Seuraavilla kysymyksillä haluamme tarkastella AHOT-toimintanne rakennetta, sisältöjä, prosessia ja toimintakulttuuria korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden opiskelijoiden kohdalla.

5. Missä vaiheessa AHOT-menettely toteutuu maahan muuttaneiden opiskelijoiden kohdalla?

Hakuvaiheessa
Opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä
Heti opintojen alussa
Koko opiskelun ajan
Ei milloinkaan

6. Kuvaile miten AHOT-prosessi etenee maahan muuttaiden opiskelijoiden kohdalla.

7. Ketkä henkilökunnastanne osallistuvat AHOT-prosessiin ja mitä osaamisaluetta kukin heistä arvioi?

Koulutuspäällikkö/koulutusohjelmavastaava,
Lehtori/yliopettaja (ryhmän ohjaaja),
Opintojen ohjaaja,
Muu henkilö, kuka ja mitä arvioi

8. Millä menetelmillä arvioitte seuraavia osaamisalueita? Jos jokin osaamisalue ei kuulu arvioitaviinne, niin pyydämme perustelemaan lyhyesti miksi ei.

Yrityksen toiminta (prosessit, toimintaympäristö)
Markkinointi
Yritysjuridiikka
Myynti
Taloushallinto
Talousmatematiikka
Tilastotiede
Logistiikka
Henkilöstöjohtaminen
Viestintätaidot
Vuorovaikutustaidot
Kielitaito
Kansainvälinen liiketoiminta
Projektiosaaminen
Jokin muu osaamisalue − mikä? Ja millä menetelmälla arvioitte?

9. Mitkä osaamisalueet ovat haasteellisia tunnistaa ja tunnustaa kohderyhmän osaamisessa? Pyydämme kirjaamaan lyhyen perustelun, miksi?

Yrityksen toiminta (prosessit, toimintaympäristö)
Markkinointi
Yritysjuridiikka
Myynti
Taloushallinto
Talousmatematiikka
Tilastotiede
Logistiikka
Henkilöstöjohtaminen
Viestintätaidot
Vuorovaikutustaidot
Kielitaito
Kansainvälinen liiketoiminta
Projektiosaaminen
Jokin muu osaamisalue, mikä? ja miksi on haasteellista tunnistaa?

10. Miten AHOT-menettelyä tulisi mielestäsi kehittää kohderyhmän osalta?

11. Mitä muuta haluat sanoa korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden AHOTointiin liittyen.

12. Yhteystiedot

Print Friendly, PDF & Email

Previous Post
Digital disruption in telecommunications
Next Post
Liite 2


More Story
Digital disruption in telecommunications
Telecommunications is one of the industries that is greatly affected by the digital disruption. According to recent research...