Tiimityöskentely palkitsee opettajan – case Tekniikkaprojekti 


“En ole koskaan ennen nähnyt kahta esitelmöitsijää yhtä aikaa konferenssin lavalla!” Tämä oli ehkä yllättävin ja hämmentävin kommentti pidettyämme esityksen Higher Education Forumissa Soulissa 8.2.2017. Vastasimme kommenttiin, että tottahan toki pidimme esityksen yhdessä, koska toimimme tiiminä.

Kun jo se, että esitys pidetään yhdessä, herätti ihmetystä, on helppo arvata suhtautuminen itse aiheeseemme: HAMKin moduulimalliin ja tiimiopettajuuteen. Meille HAMKin opettajillehan tiimityö on arkea. Näin ei kuitenkaan näytä olevan ainakaan kaikkialla Aasiassa.

Esityksemme otsikko oli Muutos haastaa opettajan. HAMKin sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus kehittyy moduulitoteutuksissa. Esittelimme vuosi sitten pidetyn Tekniikkaprojekti-moduulin, jonka tavoitteena oli teknisen perusorientaation lisäksi luoda opiskelijalle tämän päivän työelämässä tarvittavia taitoja. Insinöörin työssähän tarvitaan perusosaamisen lisäksi entistä enemmän vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.

Case Tekniikkaprojekti

Tekniikkaprojekti-moduuliin osallistuivat tammikuussa 2016 aloittaneet sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat. Kyseessä oli heidän opintojensa ensimmäinen moduuli, mikä lisäsi haastetta toteutukseen. Halusimme luoda heille projektin, jossa he pääsevät heti opintojensa aluksi tekemään konkreettisen tuotteen mutta joka kuitenkin vaatisi myös teoriatiedon hakua, lähteiden käyttöä ja raportointia. Keskeistä oli myös oppia projektimaisen työskentelyn taitoja.

Projektissa opiskelijat rakensivat Siemens PLC Control Units -boksin sekä laativat kirjallisen raportin, suullisen esityksen ja videon. Opiskelijat tekivät myös Belbin-testin, jonka myötä he tunnistivat omat vahvuutensa tiimityöskentelyssä. Moduuli huipentui koko päivän pituiseen päätöstilaisuuteen, jossa opiskelijat esittelivät tuotoksensa kolmen opettajan tiimille. Arvioinnin kohteena oli opintojen aikana kehittynyt ammatillinen osaaminen eli Siemens-boxin tekninen toteutus sekä viestinnän näkökulmasta kirjallinen raportti, suullinen esitys ja video. Arviointi perustui itse- ja vertaisarvointiin sekä opettajatiimin arviointiin.

HAMKin moduulimallin mukaisesti opiskelijoilta kerätään palautteet sekä moduulin aikana että sen lopussa. Tekniikkaprojektin lopussa kerättyjen palautteiden parhaimmat tulokset saatiin seuraavista kohdista: Ymmärsin moduulin osaamistavoitteet (100 %), Olen saanut riittävästi ohjausta ja tukea tavoitteiden saavuttamiseksi (93  %), Opiskelumenetelmät auttoivat osaamistavoitteiden saavuttamista (100 %), Opiskelijaryhmässäni on oppimista tukeva ilmapiiri (100 %). Negatiivisimmat palautteet saatiin moduulin kansainvälisyydestä ja työelämälähtöisyydestä. Nämä laitettiin merkille jatkokehitystä varten, vaikkakaan ne eivät olleet tämän moduulin keskeisimpiä tavoitteita.

Opettajien näkökulmasta toteutus oli onnistunut. Projektin tekniset toteutukset osoittivat erittäin hyvää teorian soveltamiskykyä. Kirjalliset raportit osoittivat taitoa, joka yleensä saavutetaan vasta myöhemmässä opintojen vaiheessa. Videoraporttien teko osoittautui mieluisaksi tehtäväksi. Erityisen merkittävää oli se, että opiskelijaryhmän opintopistekertymä oli erinomainen.

Kaukaa näkee lähelle

Konferenssissa Suomen maine koulutuksen kärkimaana varmistui todeksi. Suomen koulutusjärjestelmään ja pedagogiikkaan liittyviä kysymyksiä tuli runsaasti. Indonesialainen opettajakoulutuksen edustaja kertoi nostavansa mallin esille omassa korkeakoulussaan. Taiwanilaista professoria puolestaan kiinnostivat moduulimallin ja tiimiopettajuuden lisäksi erityisesti opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointikäytännöt. Saimme myös kutsun puhujiksi koulutuskonferenssiin Malesiaan, aiheena opetusmenetelmät ja yhteissuunnittelu.

Arjen pyörityksessä emme aina itse huomaa, kuinka strategiset tavoitteet konkretisoituvat jokapäiväisiksi toimiksi. Joskus pitää lähteä kauemmaksi, jotta osaa katsoa lähelle.

audio file
Tästä voit kuunnella kahden sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijan kommentit moduulimallista.

Kirjoittajat

Lea Mustonen, viestinnän lehtori, Teknologiaosaamisen yksikkö
Susan Heikkilä, lehtori, Teknologiaosaamisen yksikkö, sähkö- ja automaatiotekniikka

Viittausohje:
Mustonen, L. ja Heikkilä, S. (2017). Tiimityöskentely palkitsee opettajan – case Tekniikkaprojekti. HAMK Unlimited Professional 9.3.2017. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/teknologia-ja-liikenne/tiimityoskentely-palkitsee/

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Sähkö- ja automaatiotekniikka »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  moduulimalli opetus osaaminen tekniikkaprojekti tiimiopettajuus tiimiopetus viestintätaidot
Previous Post
Ajatuksia avoimuudesta ammattikorkeakoulussa
Next Post
Virtuaalinen työmyyrä 
You might also like


More Story
Ajatuksia avoimuudesta ammattikorkeakoulussa
Hämeen ammattikorkeakoulu on julkaissut avoimuuden periaatteet, joilla linjataan avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita...