Yhteistyötä First Roundin yrityskiihdyttämön kanssa


First Round Oy on yrittäjävetoinen kehitysyhtiö, joka etsii, arvioi ja kehittää kasvuyrityksiä sekä hakee niille rahoitusta. Yritys sijaitsee Riihimäellä, Suomen kasvukäytävän keskellä, josta on läheiset yhteydet erityisesti Riihimäen, Hyvinkään ja Hämeenlinnan alueille ja niiden yritys‑ ja oppilaitosverkostoihin sekä myös pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle.

Haemme osaamisalueillamme kasvuyrityksiä valtakunnallisesti. Yritysten kansainvälistymisessä toimimme yhteistyössä verkostomme kanssa. Olemme osaavia ja käytännönläheisiä sekä toimimme ”kädet savessa”. Meillä on yli 25 vuoden kokemus start‑upeista ja kasvuyrityksistä sekä niiden sijoituksista ja exiteistä, mukaan lukien listautuminen.

First Round on toiminut LUO-verkoston ohjausryhmässä. First Roundin aloitteesta teimme kierroksen ja tutustuimme LUO-verkoston tutkimus‑ ja oppimisympäristöihin HAMKissa Lepaalla, Mustialassa ja Ohutlevykeskuksessa, Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla ja Luonnonvarakeskuksen toimipisteessä Jokioisilla. Tavoitteena oli tutustua eri toimijoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja osaajiin sekä kuulla luonnonvara-alan tutkimuksesta, josta voisi löytyä uusia liiketoimintaideoita.

Tutustumiskierroksen tuloksena tutustuttiin ja solmittiin tärkeitä yhteyksiä, arvioitiin joitakin liiketoiminta‑aihioita sekä keskusteltiin siitä, miten meneillään olevaa tutkimusta voidaan ja kannattaisi kaupallistaa. Keskusteluissa todettiin, että liiketoimintamahdollisuuksia on. Yhtenä kriittisenä asiana on löytää liiketoimintaosaajia ja kiinnostuneita yrittäjiä. Tärkeää on siten verkottaa tutkimusta liiketoimintaosaajiin ja kaupallistajiin sekä luoda yrittäjyys‑ ja kaupallistamiskulttuuria. Kahden vuoden aikana tapasimme yrittäjiä ja teimme yrityskäyntejä, tavoitteenamme löytää uutta yhteistyötä sekä uusia tuotteita, palveluita tai toimintatapoja. Uudet ideat ja ehdotukset on kuunneltu ja arvioitu avoimin mielin. Vastaukset kysymyksiin on saatu nopeasti ja ammattimaisesti. Yhteistyö LUO‑verkoston kanssa on tukenut First Roundin yrityskiihdyttämön yritysten liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä, tuonut uusia ideoita ja uusia yhteistyöverkostoja.

vierailu Ohutlevykeskuksessa

Kuva 1. Vierailulla Ohutlevykeskuksessa. (Kuva Anne Horila)

LUO‑verkoston kaltainen toiminta on tärkeää, koska parhaat innovaatiot syntyvät usein, kun eri taustoista tulevat henkilöt ”törmäävät”. Nyt tehdyllä työllä on solmittu tärkeitä yhteyksiä ja tutustuttu sekä saatu pohjustettua yhteistyötä. Tällaisessa verkostossa aikajänteen pitäisi kuitenkin olla viidestä kymmeneen vuotta tai jopa enemmän, koska ensin tutustutaan, sitten otetaan pieniä askeleita yhdessä ja tutustutaan lisää ja rakennetaan luottamusta. Vasta siitä syntyy pohja laajemmalle yhteistyölle. Kaupallistaminen on myös kulttuurikysymys, johon tarvitaan osaamista, hyviä esimerkkejä ja esikuvia.

Kaiken kaikkiaan kannustaisin verkoston tutkimus‑ ja kehitysosapuolia rohkeammin miettimään kaupallistamismahdollisuuksia. Maailma on täynnä uusia mahdollisuuksia, ja niiden lähtökohta on eri osapuolien yhteistyö ja ajatustenvaihto.

Yhteistyö LUO‑verkoston kanssa on toiminut hyvin ja yhteistyön ilmapiiri on ollut hyvä. Osallistuminen verkoston toimintaan on ollut kokonaisuutena myönteinen kokemus, ja toiminnan soisi jatkuvan ottaen huomioon tähänastiset opit ja kokemukset.

On hyvä, että tällaisissa verkostoissa keskitytään jatkossa entistä enemmän yritysyhteistyöhön ja kokeiluihin yritysten tarpeiden pohjalta. Ideoita ja kumppaneita kannattaa hakea jatkossa enemmän myös maailmalta. Tehokkain tie eteenpäin on hyödyntää kaikkea olemassa olevaa tietoa ja kokemusta sekä yhdistää se paikalliseen osaamiseen ja tekemiseen. Tällä tavoin on myös mahdollista tunnistaa paremmin merkittävämpiä uusia liiketoiminta‑ ja kehityskokonaisuuksia esimerkiksi liittyen neljänteen teolliseen vallankumoukseen.

Teksti on julkaistu aiemmin kokoelmajulkaisussa A. Horila (toim.) LUO Luonnovara-alan verkoston yhteistyön käynnistäminen ja yhteistyön tuloksia. HAMKin e-julkaisuja 3/2016. Saatavilla osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-776-6

Kirjoittaja

Timo Liukko on First Round Oy:n johtaja.

Viittausohje:
Liukko, T. (2016). Yhteistyötä First Roundin yrityskiihdyttämön kanssa. HAMK Unlimited: Magazine 10.6.2016. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/yhteistyota-first-roundin-yrityskiihdyttamon-kanssa/

 

Creative Commons -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

luo luonnonvara-alan verkosto »
Print Friendly, PDF & Email

Previous Post
Silkkaa sattumaa?
Next Post
Oppimisympäristöjen yhteiskäyttö


More Story
Silkkaa sattumaa?
Helsingin yliopiston Lammin biologinen tutkimusasema ja suomalaisia etämittausjärjestelmiä kehittävä Masinotek Oy ovat...