Uudistuuko metsäyrittäjä?


Suomessa on paljon puhetta investoinneista ja suunnitelmista metsäteollisuuteen. Biotehtaan rakentaminen Äänekoskelle etenee suunnitellusti aikataulussa ja budjetissa, eli puun käyttö lisääntyy ja sellu- ja sahateollisuuden tulevaisuus näyttää lupaavalta. Uusia tuotteita innovoidaan puusta ja metsäalan organisaatioita laitetaan uusiksi kiihtyvällä tahdilla. Voidaan todella puhua rakennemuutosalasta, sillä metsäteollisuus on kääntynyt auringonlaskun alasta menestyjäksi niin lyhyessä ajassa, että harva meinaa sen perässä pysyä.

Lisääntyvä puun käyttö on nostanut keskusteluun monimuotoisuuden ylläpitämisen ja raaka-aineen kestävän käytön. Toimitaanko todella kestävällä pohjalla? Miten sen varmistamme? Sertifikaattien sekä omaehtoisten monimuotoisuutta ja vastuullisuutta edistävien toimenpiteiden kysyntä alalla on selkeässä kasvussa – aiheestakin. Metsäteollisuus haluaa kantaa entistä suuremman vastuun metsien kestävästä käytöstä, sillä se on kalliille Suomelle ainut keino säilyttää paikkansa globaaleilla markkinoilla. Samaan aikaan metsäteollisuus ulkoistaa toimintojansa ja vastuuta yrittäjille enenevin määrin toimintojen tehostamiseksi.

Toimintojen tehostaminen edellyttää digitalisoitumista, joka on muuttunut arkipäiväiseksi tavaksi toimia myös metsäalalla. Haasteeksi onkin muodostunut pysyä ajan tasalla kaikista uusista digitaalisista sovelluksista ja osata hyödyntää niitä liiketoiminnassa.

Puun korjuumäärä kasvatetaan samanaikaisesti kun toimintoja teollisuudessa ja puunkorjuussa tehostetaan. On syntynyt uudenlainen tarve ja mahdollisuus alan pienyrittäjien yhteistyölle, verkostoitumiselle, palveluiden tuotteistamiselle sekä osaamisen päivittämiselle.

Kunnianhimoiset tavoitteet

Uudistuva metsäyrittäjä ‑hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseuturahastosta tehdäkseen osansa kehityksen oikean suunnan osoittamiseksi. Metsäalan toimijat ovat tilanteessa, jossa on pakko uudistua ja tarkastella osaamista muuttuneessa tilanteessa.

Hankkeen kunnianhimoisina tavoitteina on:

  1. lisätä metsäpalvelu- ja koneyrittäjien liiketoiminta- ja ammattiosaamista, jotta metsäsertifiointijärjestelmien ja sertifiointiryhmien hallinta muodostuisi konkreettiseksi osaksi kaikkea palveluntarjontaa,
  2. luoda alustoja ja työkaluja, jotka yhdistävät metsäpalveluyrittäjien ja koneyrittäjien osaamisen uusilla tavoilla palveluverkostoiksi,
  3. lisätä yrittäjien osaamista olemassa olevien digitaalisten aineistojen, työkalujen ja palvelujen hyödyntämiseksi,
  4. lisätä yrittäjien osaamista työhyvinvoinnin ylläpidossa ja kehittämisessä sekä lisätä kannustavan palkkauksen käyttöönottoa yrityksissä,
  5. edistää sertifioidun puun saatavuutta ja
  6. lisätä metsäpalvelun tarjoajien ja koneyrittäjien tunnettuutta vaihtoehtoisina palveluntuottajina metsänomistajien ja muiden metsäalan toimijoiden keskuudessa.

Metsäpalveluyrittäjät ja koneyrittäjät yhteistyössä

Alan kehittymisen tarpeisiin hanketta ovat olleet aktiivisesti ideoimassa ja viemässä eteenpäin sekä METO Metsäalan Yrittäjät ry että Koneyrittäjien liitto. Toteuttaviksi yhteistyökumppaneiksi yrittäjät valitsivat Hämeen ammattikorkeakoulun sekä tulevaisuusosaamisen taidoista tunnetun Turun yliopiston. Hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

Odotettavissa työpajakiertue, tapahtumia, seminaareja, retkiä

Hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen työpajakiertue, joka kattaa kuudesta seitsemään paikkakuntaa ja 12–14 työpajaa. Kiertueella pääsee päivittämään osaamisensa PEFC‑ ja FSC-sertifikaateista sekä puun alkuperäketjun hallinnasta, digitaalisista tietovaroista ja työkaluista, kehittämään liiketoimintaa ja ylläpitämään työhyvinvointia. Työpajakiertueen lopputuloksena syntyy metsäalan yrittäjille käytännön työkirja palveluiden tuotteistamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä, viidestä kahdeksaan konseptoitua palvelua yrittäjien väliseen yhteistyöhön, kuten tilaus-, tarjous-, sopimuslomakkeita, markkinointimateriaalia, sekä digitaalinen materiaalipaketti itseopiskeluun sertifikaateista.

Yrittäjät järjestävät yhteistyössä muiden metsätoimijoiden kanssa maakunnissa kolmesta neljään metsätapahtumaa, joissa esitellään toimintaa ja palveluita ja toteutetaan kaksi opintomatkaa ulkomaille metsätapahtumiin. Lisäksi hankkeessa järjestetään kaksi seminaaria, joiden yhteydessä toteutetaan tulevaisuustyöpajat.

Hankkeen tapahtumat on tarkoitettu alan yrittäjille, metsäalan toimijoille, metsänomistajille ja sidosryhmille. Työpajakiertueiden materiaalit pyritään tuottamaan mahdollisimman pian myös verkkosivuille, jotta mahdollistetaan itseopiskelu yrittäjien itsensä tärkeiksi katsomista asioista, jos työtilanne ei mahdollista kiertueen koulutuspäiviin osallistumista.

Kirjoittaja

Nina Kokkonen, MMM, toimii metsätalouden koulutuksen lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Viittausohje:
Kokkonen, N. (2016). Uudistuuko metsäyrittäjä? HAMK Unlimited: Magazine 23.11.2016. Haettu x.x.2016 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/uudistuuko-metsayrittaja/

 

Creative Commons -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
Lisää Uudistuva metsäyrittäjä -hankkeesta »

Print Friendly, PDF & Email

Tags:  koneyrittäjä metsäpalveluyrittäjä metsäyrittäjä
Previous Post
Valmentava koulutus vie maahan muuttanutta elämässä eteenpäin
Next Post
Ura- ja opinto-ohjauksen tutkimusperustaisuus


More Story
Valmentava koulutus vie maahan muuttanutta elämässä eteenpäin
Korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa kehitetään maahanmuuttajien ammatillista suomen kielen taitoa, muuta...