Luonnontuotealan yritys Natural Nordic tiedolla ja osaamisella kasvuun

Kuva: Jarkko Viitasaari.


Kehittämishankkeiden kautta yritys voi saada vauhdikkaan alun, esimerkiksi valmiita verkostoja ja vientikontakteja. Näin kävi riihimäkeläiselle Natural Nordic -yritykselle, joka osallistui HAMKin toteuttamaan Tiedolla ja osaamisella kasvuun -elintarvikealan yhteistyöhankkeeseen (Tiedokas). Hankkeen ansiosta pieni Natural Nordic pääsi neuvottelupöytään venäläisten ostajien kanssa ja yrityksen tuotteet ovat nyt myös ranskalaisten keittiömestareiden testattavina.

Verkostoja, kasvua ja kansainvälisiä kumppaneita

Maaliskuussa 2019 päättyneen Tiedokas-hankkeen tavoitteena on ollut muun muassa elintarvikealan yrittäjien osaamisen kasvattaminen ja yhteistyöhön kannustaminen. Verkostoilla on iso merkitys pienille yrityksille, ja juuri valmiilla verkostoilla ja erilaisilla toimenpiteillä voi kehittämishanke edesauttaa erilaisten kohtaamisten aikaansaamista.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä on tehty pitkäjänteistä työtä hämäläisen ruokatuotannon edistämiseksi. Jo vuodesta 2007 työtä on tehty suunnitelmallisesti omalla Kasvua Hämeessä -kehittämisohjelmalla, jossa alueen koulutus-, tutkimus-, neuvonta- ja edunvalvontaorganisaatiot yhdessä yritysten kanssa ovat sopineet alueellisen ruokaketjun kehittämisen suuntaviivoista. Työ on auttanut laajojen verkostojen syntymisessä sekä lisännyt toimijoiden tunnettuutta ja yhteistyötä.

Hämeen ammattikorkeakoulu on toteuttanut Kasvua Hämeessä -teemaohjelman kaksi elintarvikeyrittäjyyttä edistävää kehittämishanketta. Tiedokas-hanke toimi useamman maakunnan alueella, mikä vielä lisäsi yritysten yhteistyömahdollisuuksia.

Verkostojen merkitys Natural Nordicin kansainvälistymisessä

Natural Nordic on suomalaisiin luonnontuotteisiin keskittyvä brändi ja aputoiminimi, jonka Riihimäellä toimiva Vihdas Oy omistaa. Natural Nordicin valikoimissa on marjajauheita, viherjauheita ja sienijauheita sekä kuivattuja sieniä ja pakuria. Yrityksen tavoitteena on alusta asti ollut vientiin keskittyvä toiminta. Vientiä on pääasiassa toteutettu oman verkkokaupan kautta yksittäisille kuluttajille ja toimituksia on ollut yli 30 maahan. Suomessa tuotteita on myynnissä vain valikoiduissa paikoissa. (Jores, 2019)

Natural Nordic -yritys loi Tiedokas-hankkeen avulla tärkeitä kontakteja liiketoimintansa kehittämiseen. Yritys hyötyi erityisesti ajankohtaisista tiedoista, joita se sai hankkeen uutiskirjeistä. Tapahtumissa on voinut sopia jatkotapaamisia eri toimijoiden kanssa. Natural Nordicin mukaan hankkeessa saaduista verkostoista, erityisesti yritysverkostoista, on ollut erityisen suuri hyöty.

Kansainvälistymiseen Natural Nordic sai apua hankkeen järjestämältä vientiteemaiselta ammattimatkalta. Venäjälle Pietariin suuntautunut matka toteutettiin yhteistyössä ProAgria Etelä-Suomen kanssa, ja sinne lähti mukaan kaksitoista yrittäjää seitsemästä eri yrityksestä. ProAgrialla on yhteistyösopimus venäläisen kauppaketjun kanssa, joka ostaa, maahantuo ja jakelee muille vähittäiskaupan toimijoille premium-tasoisia elintarvikkeita ja päivittäistavaratuotteita Venäjällä. Matkalla ja jo siihen valmistautuessaan yritykset saivat monipuolisen kuvan venäläisestä vähittäiskauppatoiminnasta, pääsivät suoraan neuvottelupöytään ostajien kanssa ja saivat tietoa siitä, mitä Venäjällä tuotteilta vaaditaan. Matkaraportti löytyy kokonaisuudessaan Kasvua Hämeessä -blogista.

Pietarin matkan jälkeen yritykset saivat koonnin tuotteiden mahdollisuuksista tai esteistä päästä kauppaketjun valikoimiin. Matka johti myös yllättäviin käänteisiin, kuten kävi Natural Nordicille. ProAgrian verkostojen kautta sen tuotteet pääsivät ranskalaisten keittiömestareiden testaukseen, ja alustavat neuvottelut on jo aloitettu.

Uudet konseptit yrittäjien tukena – case reseptiikkapilotti

Natural Nordic hyötyi myös hankkeessa kehitetystä reseptiikkapilotista. Pilotissa yritykset saivat toivomustensa mukaan reseptiehdotuksia, uusia tuoteideoita ja tuotekuvia omista raaka-aineista ja/tai tuotteistaan. Reseptiikkaa oli tekemässä ruoka-alan asiantuntija, Vanajanlinnan keittiömestari Mika Jokela. Valokuvista vastasi valokuvaaja Jarkko Viitasaari. Kokeilun kautta yritys sai materiaalia myynninedistämisen tueksi ja hyviä vinkkejä tuotteiden soveltuvuudesta ravintoloiden käyttöön.

Yrityksen palautteen mukaan hankkeessa onnistuttiin pääsemään käsiksi pienen yrityksen tarpeisiin. Hanketta on myös pidetty helposti lähestyttävänä. Yrityksen tilanteeseen sopivasti osuneet toimenpiteet ja niihin mukaan lähteminen auttavat yrityksiä kasvuun, varsin ripeästikin. Tämän voi todeta esimerkkinä Natural Nordicin kanssa, sillä kaikki edellä kerrottu tapahtui alle vuodessa.

Tiedolla ja osaamisella kasvuun – elintarvikealan yhteistyöhanke (Tiedokas) auttoi elintarvikealan yrityksiä kehittymään, kasvamaan sekä kannusti alan toimijoita yhteistyöhön 1.1.2016–31.3.2019. Kohderyhmänä olivat Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan sekä Varsinais-Suomen elintarvikeyritykset ja alan yrittäjyyttä suunnittelevat. Hanketta toteuttivat Hämeen ammattikorkeakoulu, Ahlmanin koulun Säätiö, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sekä Turun yliopiston Brahea-keskus. Rahoittajina olivat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 ja osallistuvat yritykset.

Lähteet

Jores, M. (2019). Puhelinhaastattelu 19.2.2019.

Kirjoittaja

Sanna Lento, DI, Bio- ja elintarviketekniikan ins. (AMK), toimii projektipäällikkönä HAMK Bio -tutkimusyksikössä. Hänellä on viidentoista vuoden kokemus työelämälähtöisestä hanketoiminnasta, hän on mm. toiminut sekä alueellisessa (Kanta- ja Päijät-Häme) että valtakunnallisessa ruokatuotannon tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Lisäksi hänellä on tuotanto- ja koulutuskokemusta tilaviinituotannosta sekä hygieniaosaamisesta.

Viittausohje:
Lento, S. (2019). Luonnontuotealan yritys Natural Nordic tiedolla ja osaamisella kasvuun. HAMK Unlimited Professional 25.4.2019. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/luonnontuoteala-tieto-osaaminen

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tiedokas-hanke »
Print Friendly, PDF & Email

Tags:  elintarvikeala hanketoiminta kansainvälistyminen kehittäminen verkosto vienti yrittäjyys
Previous Post
Ihanat ihmiset ympärillämme
Next Post
Kohtaamisia kansainvälisyysviikolla
You might also like


More Story
Ihanat ihmiset ympärillämme
Ihmisten erilaisuutta analysoivia ja jäsentäviä luonneanalyysijärjestelmiä käytetään nykypäivänä menestyksellä...