HAMK Unlimited Podcast, jakso 3: Utveckling av produktsortimentet inom växthusodlingen


I den tredje delen av HAMK Unlimited Podcast, samtalar Irene Vänninen, Helena Karlén och Arto Vuollet om vad som borde göras just nu för att hjälpa odlarna med produktutvecklingsarbetet inom växthusodlingen.

Auktorer

FD Irene Vänninen är ledare för InnoVäxthus-projektet vid Österbottens Svenska Producentförbund och arbetar också som specialforskare vid LUKE.

Hortonom Helena Karlén arbetar som universitetsadjunkt vid Institutionen för biosystem och teknologi vid SLU med tonvikt på produktionsfysiologin hos trädgårdskulturer.

Agronomie- och forstmagister Arto Vuollet är överlärare och undervisar främst i växthusodling inom utbildningen trädgårdsnäring vid HAMK Bioekonomi.

Referens till publikationen:
Vänninen, I., Karlén, H., & Vuollet, A. (2018). Utveckling av produktsortimentet inom växthusodlingen. Podcast, del 3. HAMK Unlimited Professional 2.2.2018. Hämtad [datum] från https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/hamk-unlimited-podcast-osa-3/

Creative Commons -lisenssi
Den här materialen är CC licensierad Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell.

Puutarhatalous (på finska)»

Print Friendly, PDF & Email

Tags:  grönsaker handel innovation Österbotten produktutveckling växthusodling vegetarisk
Previous Post
Ajattelutavalla on merkitystä digitalisoituvaan työympäristöön sopeutumisessa
Next Post
cSchool ja Task Tankit yritysten kehittämisapuna


More Story
Ajattelutavalla on merkitystä digitalisoituvaan työympäristöön sopeutumisessa
Digitalisaatio muuttaa työympäristöämme, ja sopeutuminen muutokseen on välttämätöntä. Työntekijän näkökulmasta...