Case SunShine Pop Up ‑puisto


Suomen ensimmäinen Pop Up ‑sisäpuisto syntyi Hämeenlinnan Lyseon lukion Luovan yrittäjyyslinjan Paras idea ‑kilpailu idean pohjalta. Opiskelijat Nina Andersson, Netta Anttila, Ira Hänninen ja Peppi Perttunen halusivat elämää ja vehreyttä tyhjentyneeseen kauppakeskukseen. Kilpailun haasteena oli ehdottaa ratkaisuja Hämeenlinnan keskustan elävöittämiseen kestävän kehityksen hengessä. Idea pääsi kisassa hopeasijalle.

Hämeen liiton Minna Takala oli kilpailun tuomaristossa ja hän esitteli idean LUO Luonnonvara-alan verkoston projektipäällikölle Anne Horilalle, Hämeen virkistysalueyhdistyksen Paula Mustoselle sekä Vanajavesikeskuksen väelle. LUO-verkoston kautta saatiin Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin Lepaan ja kestävän kehityksen opiskelijat ja opettajat heti mukaan yhteistyöhön.

Kauppakeskuksen tila saatiin kokeilun käyttöön neuvottelemalla kohtuuhintaan ja Hämeenlinnan kaupunki oli valmis huolehtimaan tilan vuokrauksesta. Yhteistyökumppaneiden verkosto kasvoi matkan varrella. Toteutus oli nopea: tieto ideasta jaettiin avoimesti mm. Facebookin ja verkostojen kautta 18.12.2014. Puisto avattiin 16.1.2015 ja kokeilu päättyi 18.4.2015. Puistossa kävi yhteensä yli 11 000 vierailijaa: vauvasta vaariin ja Afrikasta Alaskaan.

Sunshine pop up -puiston suunnitelma

Kuva 1. Sunshine Pop Up -puiston suunnitelma. (Kuva: Paula Mustonen)

Yhteisöllinen kokeiluympäristö

SunShine Pop Up ‑puisto syntyi yhteiskehittelyllä: erilaisten ihmisten osaamista arvostettiin ja toimittiin talkoohengessä. Puisto avattiin nopeasti ja sen toimintaa kehitettiin kaupunkilaisten ja talkoolaisten ideoiden sekä palautteen pohjalta jatkuvasti. Sosiaalista media hyödynnettiin sekä puistolla toimivien sisäisenä viestintäkanavana että markkinoinnissa. Talkoisiin saatiin mukaan myös viestinnän ammattilainen: MI Suunnittelu teki puistolle logon.

Sisäpuisto toi kesän keskelle pimeää ja kylmää talvea. Koivun vaaleanvihreät hiirenkorvat, vehreät kasvit ja valo toivat iloa tyhjentyneeseen kauppakeskukseen. Haluttiin nostaa esille puhtaan luonnon sekä luonnonvarojen kestävän käytön ja luontomatkailun merkitystä.

Tilassa kokeiltiin yritysideoiden toimivuutta ja esiteltiin palveluita sekä tuotiin esille luonnonvara‑alan koulutus‑ ja tutkimusosaamista. Luonnonvara‑alan, biotalouden ja kestävän kehityksen teemat olivat esillä eri tavoin. Toimijat toivat puistolle tietoa koulutuksesta, tutkimuksesta ja yritystoiminnasta esitteiden, näyttelymateriaalien ja tietoiskujen muodossa. Tiedekulma‑tyyppiset luennot ja tietoiskut nostivat esille ajankohtaista tutkittua tietoa. Saimme myös kuulla uusimmat kuulumiset Lammin biologisen aseman Lauri Arvolan tekemältä tutkimusmatkalta Etelämantereelta. Erilaiset yritykset ja yhdistykset pitivät puistossa tapahtumia.

SunShine Pop Up ‑sisäpuistokokeilussa toteutui myös uudenlaisia toimintatapoja liittyen projektioppimiseen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan. Toimijoita rohkaistiin ideoiden toteuttamiseen ja rohkeaan tekemiseen. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin työssäoppimisen ohjaamisessa. Tila toimi yhteisen tekemisen paikkana. Kukin sai toteuttaa itseään ja ideoitaan yhdessä muiden kanssa. Kierrätysmateriaaleista rakennettiin sohvia ja kukkalavoja.

Taiteella oli oma osansa tilassa. Ammattitaiteilija teippasi yhteen ikkunaan luontoon liittyvän taideteoksen. Nuoret pääsivät kokeilemaan graffititaiteilijan opissa maalaamista. Puistoon syntyi videonauhasta ja kankaista puita sekä paperista lampia. Neulomalla syntyi usean ihmisen työn tuloksena pitkiä kaulaliinoja. Yksi vapaaehtoisista nauhoitti pienen tytön toiveesta linnunlaulua, tuulen suhinaa ja muita ääniä puistoon taustaääniksi tunnelmaa luomaan.

Osallistava toteutustapa nosti esiin myös yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin merkityksen. Kaupunkilaiset halusivat tarttua mahdollisuuteen osallistua omalla tavallaan. Puisto oli hyvien kohtaamisten ja hyväntuulisten keskustelujen yhteinen olohuone tai piknik‑puisto. Samalla sohvalla istuivat eri‑ikäiset ihmiset, ja kaikki olivat tervetulleita. Erityistä kiitosta sai juuri eri sukupolvien välinen kohtaaminen.

Sunshine Pop Up -puiston tunnelmia

Kuva 2. Kuvakollaasi (Kuvat: Minna Takala)

Toimijoiden kokemuksia ja puistokokeilun hyötyjä

SunShine Pop Up ‑puistokokeilussa mukana alusta asti olivat Hämeen ammatti‑instituutti sekä Lepaan Osaajat osk (Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun, Lepaan yksikön opiskelijoiden perustama osuuskunta). Opiskelijat pääsivät rakentamaan ja markkinoimaan omaa osaamistaan, ja puistossa pidettiin myös mm. oppilaitoksen hakuinfoja.

Oppilaitoksen näkökulmasta SunShine Pop Up ‑puistokokeilu oli erinomainen väylä luoda erilaisia yhteistyöverkostoja toisiin oppilaitoksiin ja yhteisöihin ja päästä toimimaan yhteisöllisesti erilaisten tahojen kanssa. Haasteena toteutuksessa oli ennen kaikkea resurssien puute sekä hyvin nopea aikataulu. Oppilaitoksen haasteena oli rajalliset aikataulut opetusresursseissa (lukujärjestykset), jotka rajoittivat varsinkin rakentamisvaiheeseen osallistumista.

Hämeen ammatti-instituutissa toivotaan, että tämänkaltaisia kokeiluja tehtäisiin jatkossakin, jotta opiskelijat pääsevät oppimaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä yhteistyöprojekteissa toisten oppilaitosten opiskelijoiden kanssa ja ennen kaikkea pääsevät olemaan jo heti suunnittelussa mukana.

Hämeen liiton kannalta puistossa päästiin edistämään useita Häme-ohjelman pääteemoja: esille nousivat erityisesti biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö, sekä myös kansainvälistyminen ja vetovoima. Sisäpuistokokeilussa toteutuivat myös konkreettisesti Hämeen liiton arvot: yhteistyö, asiantuntemus, tasapuolisuus ja tulevaisuus. Aluekehittämisen kannalta oli hienoa nähdä, kuinka hitaiksikin kuvatut hämäläiset lähtivät mukaan sangen rivakasti uudenlaisen kokeilukulttuurin toimintatapoihin. Yhteistyö toimi hienosti yli ikäryhmien, oppilaitosten, julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken. Kokeiluna sisäpuisto oli uutta luova, ja iloksemme puisto kutsuttiinkin mukaan myös Lepaan puutarhanäyttelyyn ja sitä käytetään case-esimerkkinä yhteisöllisestä toimintatavasta Lappeenrannan yliopiston TEKES‑rahoitteisessa InnoSpring Catch ‑tutkimuksessa.

Hämeen virkistysalueyhdistykselle puisto toi mahdollisuuden esitellä Kanta-Hämeen virkistysalueita ja sisäpuistosta tulikin väliaikainen 18. pop-up-virkistysalue kokeilun ajaksi. Puistossa esiteltiin luontomatkailua, ja yhdistyksen esitteet olivat hyvin suosittuja. Yhdistykselle sisäpuisto antoi uuden mahdollisuuden virkistysalueiden esittelyyn.

LUO ‑luonnonvara-alan verkoston näkökulmasta SunShine Pop Up ‑puistokokeilu oli mielenkiintoinen ja onnistunut. Opettajat löysivät oikeat henkilöt mukaan yhteistyöhön ja ohjasivat ja innostivat opiskelijoita. LUO-verkoston projektipäällikkö antoi HAMKin kestävän kehityksen opiskelijoille tietoa ja evästystä ideasta: oli tärkeää huomioida, että idean keksijöiden alkuperäisiä ajatuksia arvostetaan. LUO-verkoston koulutus‑ ja tutkimusosaamista sekä luonnonvara‑alan yritystoimintaa saatiin hyvin esille puistossa. Oli hienoa huomata, miten nopeasti ja ammattitaitoisesti verkostomme osaajat lähtivät mukaan yhteistyöhön. Saimme lisäksi uusia yhteistyökumppaneita. Puistokokeilu kiinnosti mediaa ja saimme sen kautta lisää näkyvyyttä. Puistokokeilu esitellään myös ISPIM-konferenssissa (International Society for Professional Innovation Management) Portugalin Portossa kesäkuussa 2016. Ennen kaikkea uuden kehittäminen oli innostavaa. Kokeilu vahvisti myös ajatusta siitä, että yhdessä tekemällä ja erilaisuutta arvostamalla voidaan saada aikaan jotain vähän isompaa.

Sunsihe Pop Up -puisto lukuina

Kuva 3. Sunsihe Pop Up -puisto lukuina

Mukana yhteistyössä olivat muun muassa Hämeenlinnan Lyseon Lukio, Hämeen Liitto, LUO Luonnonvara-alan verkosto, Hämeen Virkistysalueyhdistys, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Luonnonvarakeskus Luke, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen ammatti-instituutti, Lepaan Osaajat osk, Linnan Kehitys, Hämeenlinnan kaupunki, Vanajavesikeskus, Amplion, Puutarha & Kauppa ‑lehti, MI Suunnittelu, Cafe Kauno, Kirstulan Kartanon Vanha Puoti, Linnan Pyöräverstas, TYLLi ja Hattulan Golf.

Teksti on julkaistu aiemmin kokoelmajulkaisussa A. Horila (toim.) LUO Luonnovara-alan verkoston yhteistyön käynnistäminen ja yhteistyön tuloksia. HAMKin e-julkaisuja 3/2016. Saatavilla osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-776-6

Kirjoittajat

Helena Salomaa toimii Hämeen ammatti-instituutissa koulutusohjelmapäällikkönä. Aluekehitysasiantuntija Minna Takala, maakuntainsinööri, virkistysalueyhdistyksen asiamies Paula Mustonen sekä projektipäällikkö Anne Horila työskentelevät Hämeen liitossa.

Viittausohje:
Salomaa, H., Takala, M., Mustonen P. ja Horila, A. (2016). Case SunShine Pop Up ‑puisto. HAMK Unlimited: Magazine 10.6.2016. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/case-sunshine-pop-up-‑puisto/

 

Creative Commons -lisenssi

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

luo luonnonvara-alan verkosto »
Print Friendly, PDF & Email

Previous Post
Matkalla huippumyyjäksi
Next Post
Silkkaa sattumaa?


More Story
Matkalla huippumyyjäksi
Yritys elää kannattavasta myynnistä, jolla saadaan aikaan työpaikkoja ja talouskasvua. Samaan aikaan kuitenkin osaavista...