Hämeen ammattikorkeakoulussa on tänä vuonna otettu käyttöön osaamismerkit. Niiden tarkoituksena on tuoda esille työssä syntynyttä osaamista sekä suunnata työntekijöiden taitoja ja toimintaa haluttuun suuntaan.

HAMKissa on nyt käytössä koko henkilökunnalle tarkoitettu yhteisöllisen työskentelyn osaamismerkki sekä opettajille suunnattu digipeda-osaamismerkki. Myös uusia merkkejä suunnitellaan esim. täydennyskoulutuksessa käytettäväksi ja tutkintokoulutuksen oheen.

Osaamismerkkejä suunniteltiin työryhmällä, jossa määrittelimme, miksi merkkejä tarvitaan, mihin käyttöön niitä tehdään, mihin osaamiseen ne sopivat, miten niitä tehdään, miten ne liittyvät muuhun osaamisen johtamiseen, miten niitä hallinnoidaan sekä miten asiaa jatkossa johdetaan. Esimerkkinä meillä oli Oppiminen online -hankkeessa tehdyt osaamismerkit.

Ensimmäiseksi hamkilaiseksi pilottikokonaisuudeksi ja metamerkiksi saatiin yhteisöllisen työskentelyn osaamismerkki. Valitsimme siihen osapalveluita Office 365:stä, jonka käyttöönotto meillä oli meneillään ja jonka osaamista meidän tarvitsi joka tapauksessa lisätä. Valitsimme osaamismerkkiin nimenomaan ne työkalut, joita käytettiin yhteisölliseen työskentelyyn, sillä se oli strategisesti tärkeää:

  • Yammer > viestintä
  • OneDrive > dokumenttien työstäminen, tallentaminen ja jakaminen
  • Skype > verkkotapaamiset ja ryhmäviestintä
  • Outlook > ajanhallinta
  • Sharepoint > tiimien työtilat

Lisäksi yhteisöllisen työskentelyn metamerkin alle on tehty osamerkit tietosuojasta ja ammatillisesta somekäytöstä. Näistä seitsemästä merkistä pitää suorittaa viisi. Merkin suorittaminen on yksinkertaisesti osaamisen todentamista esim. ruutukaappausten tai linkkien avulla.

Käytännössä rakensimme merkit niin, että listasimme taulukkoon jokaisen osamerkin kohdalta merkin nimen, kuvauksen ja avainsanat, osaamistavoitteen, osaamisen osoittamisen tavan sekä merkin myöntäjän ja merkin elinkaaren. Teimme tätä muutaman hengen porukassa, ja yhteisesti keskustellen saimmekin sanoitettua tavoitteet useammasta näkökulmasta. Tässä vaiheessa merkeille suunniteltiin myös ilme linjaan HAMKin visuaalisen ohjeistuksen kanssa – periaatteet muodoista ja väreistä oli pureksittu jo aiemmin isommassa työryhmässä.

Osaamismerkkien alustana meillä on Open Badge Factory. Sinne luodaan merkit viidessä nopeassa vaiheessa, jos pohjatyöt on tehty hyvin. Käytännössä tehtaasta saadaan linkki osaamismerkkihakemukseen, ja tämä linkki julkaistaan halutulla tavalla käyttäjille. Me olemme luoneet intraan oman sivun osaamismerkeille, ja lisäksi olemme perustaneet Yammeriin osaamismerkit-ryhmän. Intrasivulla kerromme merkeistä ja niiden merkityksestä sekä ohjeistamme käyttäjiä merkkien suorittamiseen, Yammerissa käydään ajankohtaiset keskustelut ja vastataan kysymyksiin.

Kun ensimmäiset merkit oli saatu julki ja hakemuksia alkoi tulla, myös alkuperäinen laaja työryhmä oli tehnyt tehtävänsä. Keväällä 2016 työryhmä purettiin ja osaamismerkeille perustettiin ohjausryhmä, jonka tehtävänä on hamkilaisen merkkikokonaisuuden hallinta ja koordinointi, osaamismerkkien suuntaaminen oikeaan tekemiseen, merkkien keskinäisen tasapainoisuuden varmistaminen, periaatteiden ja linjausten tekeminen ja toiminnan yleinen ohjeistaminen. Uusia merkkejä saa ehdottaa mikä tahansa ryhmä, ja ohjausryhmä käsittelee ehdotuksia intran työtilassa ja hyväksyy ne tarpeellisten lisäkeskustelujen jälkeen kokouksissa. Merkkien käytännön tekeminen ja hyväksyminen on ryhmän vastuulla: meillä ei ole nimettyä tehtaanjohtajaa tai prosessinhoitajaa eikä tietenkään vuorotyöläistä merkkejä hyväksymässä.

Case: henkilöstöpäivässä aikaa ja ohjausta osaamismerkkien suorittamiseen

Koko HAMKin henkilökunnalle on asetettu tavoitteeksi, että kaikki suorittavat yhteisöllisen työskentelyn metamerkin vuoden 2016 aikana, jotta voidaan varmistaa tekninen osaaminen. Oikeiden työkalujen käyttö oikealla tavalla on edellytys uudenlaiselle, yhteisölliselle työskentelykulttuurille. Henkilöstö alkoikin tehdä merkkejä, mutta tahti oli varsin verkkainen tavoitteeseen nähden. Yksi yksikkö toimi esimerkillisesti ja järjesti aiheeseen liittyen koulutustilaisuuden koko henkilökunnalleen. Konsepti monistettiin myöhemmin koko henkilökunnan yhteisessä kehittämispäivässä elokuussa 2016.

HAMIn osaamismerkkipäivä Evolla

Yhteisöllisen työskentelyn osaamismerkkeihin keskityttiin alkukesästä Evolla monikymmenpäisellä porukalla.

Jokaiselle osaamismerkille tehtiin oma työpaja, joka kesti tunnin ja toistui kolme kertaa. Jokaisessa pajassa oli kaksi vetäjää, jotka alustivat aiheeseen, esittelivät suoritusta ja auttoivat ihmisiä merkkien tekemisessä. Osallistujat olivat etukäteen ilmoittautuneet haluamiinsa osaamismerkkipajoihin sen perusteella, millaista osaamista itse tunsi tarvitsevansa ja miten yhdessä oman yksikön, ryhmän tai tiimin kanssa oli etukäteen sovittu. Esimiehiä oli ohjeistettu etukäteen käymään keskustelut oman porukkansa kanssa, jotta pajat ja niissä saatu kokemus osattaisiin kohdistaa tiimin kesken vertaistuen periaatteella tavoitteellisesti ja tehokkaasti.

Osaamismerkkipajoissa suoritettiin reilut 350 yhteisöllisen työskentelyn osamerkkiä. Palaute oli kiittävää niin osallistujien kuin pajojen vetäjien taholta. Osallistujat pystyivat pajoissa irrottautumaan arjen muusta tekemisestä ja keskittymään asioiden opiskeluun tai merkkien suorittamiseen. Ohjaajat saivat ensi käden tietoa käyttäjien tarpeista ja ongelmista, ja pajoissa kysyttyihin kysymyksiin pystyttiin vastaamaan heti paitsi kysyjille itselleen, myös koko yhteisölle Yammerin kautta. Kehitysideoita tuli myös ohjeisiin ja jatkon tukitoimiin. Vaikka suoritustilanne olikin hieman keinotekoinen, toivomme opittua ja näytettyä osaamista tuotavan käytännön työhön ja omaan arkeen. Merkillähän ei sinänsä ole itseisarvoista merkitystä, vaan se on väline osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Henkilöstöpäivien pajoja oli muistakin osaamismerkeistä kuin yhteisöllisestä työskentelystä, ja ohjelmassa oli muutakin sisältöä. Osaamisen ja ammattitaidon esille tuominen sosiaalisessa mediassa on ollut HAMKissa koko vuoden agendalla, ja tätä teemaa on edistetty mm. Viestintäairut-valmennuksella ja someluentojen sarjalla. Oli ilo nähdä, kuinka henkilöstön koulutuspäivän jälkeen tuoreita osaamismerkkejä jaettiin sosiaalisen median kanavissa.

Osaamismerkit kiinnostavat ihmisiä, ja ne tuntuvat olevan yksi hyvä keino kannustaa tuomaan esille sellaisia taitoja, joita ei näy tutkinnoissa ja todistuksissa. Me laajennamme osaamismerkkien repertuaaria: elokuussa 2016 pidetyssä mobiilikesäkoulussa oli pilotoitavana ensimmäinen versio O365-mobiilikäyttäjän osaamismerkista, ja ensimmäisillä käyttäjillä on sekin merkki jo repussaan. Yhteisöllisen työskentelyn osalta suunnittelemme pajojen vetäjille ja tuleville vertaiskouluttajille omaa merkkiä, jossa vaaditaan pykälää enemmän kuin itsenäiseltä osaajalta: näin saamme myös syvennettyä valitun osaamisen tasoa.

Artikkeli on osa Office 365 -intran käyttöönotto HAMKissa -kokoelmaa.

Kirjoittaja

Lotta Linko

Lotta Linko, FM, toimii Hämeen ammattikorkeakoulun tietohallinnossa verkkoviestintäpäällikkönä.

Viittausohje:
Linko, L. (2016). Osaamismerkeillä suunnataan osaamisen kehittymistä. Teoksessa L. Linko (toim.) Office 365 -intran käyttöönotto HAMKissa. HAMK Unlimited Professional 14.10.2016. Haettu [pvm] osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/osaamismerkeilla-suunnataan-osaamisen-kehittymista/

 

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
Digitaalisuus HAMKissa »

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags:  digitaalisuus intranet O365 osaaminen pilvipalvelu tietotyö yhteisöllinen työskentely
Previous Post
Kohti digikykyä
Next Post
Projekti alkaa ja loppuu, työ jatkuu
You might also like


More Story
Kohti digikykyä
Kehitysprojektien, ja etenkin tietojärjestelmäprojektien, vaarana voi olla niiden erillisyys yhteisön muusta työstä...