Uncategorized / 11/11/2017

Liite 2


Kyselyn saatekirje

Hyvä vastaanottaja

Terveisiä HAMK Ammatilliselta opettajakorkeakoululta. Lähestymme sinua Urareitti-ESR-hankkeen tiimoilta, liiketalouden koulutusohjelman korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden AHOT-menettelyyn kohdistuvan kyselyn kera.

Urareittiä toteuttaa yhteistyössä 11 koulutuksenjärjestäjää: yhdeksän ammattikorkeakoulua ja kaksi aikuiskoulutusyksikköä. Hanke on käynnistynyt 1.10.2015 ja jatkuu 30.9.2018 asti. Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu.

Hankkeella pyritään vahvistamaan koulutuksen ja työelämän saavutettavuutta korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille ja tukemaan heidän osallisuuttaan ja osallistumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeella haetaan ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urareittien sujuvoittamiseen ja sitä kautta päällekkäisen kouluttautumisen minimointiin, nopeampaan työllistymiseen tai jatko-opintoihin suuntaamiseen sekä osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen yhtenäisiä ja esteettömiä valtakunnallisia käytäntöjä luomalla.

Hanke on kohdennettu maahan muuttaneille sairaanhoitajille, liiketalouden ja tekniikan aloille sekä ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Hankkeella mahdollistetaan korkeakoulujen osaamisen arvioinnin kehittämistä yleisesti, koska korkeakoulut voivat niiden avulla verrata omia osaamisen tunnistamisen prosessejaan hankkeessa luotuihin korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamiseen ja arviointiprosessiin liittyviin suosituksiin sekä valtakunnallisiin AHOT-periaatteisiin, jotka omalta osaltaan tukevat alakohtaisten lisä-, kieli- ja täydennyskoulutusmoduulien rakentamista ammattikorkeakoulujen käyttöön.

Selvityksemme kohteena on Suomeen tulleiden korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden henkilöiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen suomalaisessa tradenomikoulutuksessa (AHOT-menettely).

Pyydämme ystävällisesti sinua vastaamaan kyselyyn omalta osaltasi, ja välittämään kyselyn myös organisaatiosi muille AHOT-menettelyyn osallistuville.

Toivomme, että sinulla olisi tilaisuus vastata mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään keskiviikkoon 28.9.2016 mennessä.

Kyselyyn pääset tästä.

 

Vastauksistasi kiittäen,
lisätietoja antaa

Lehtori Vesa Parkkonen
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
yhteystiedot

Print Friendly, PDF & Email

Previous Post
Liite 1
Next Post
Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien AHOT-prosessit vaihtelevat


More Story
Liite 1
Kyselylomakkeen runko ammattikorkeakoulujen edustajille Urareitti-hankkeessa    1. Vastaaja Ammattikorkeakoulun...