Uncategorized / 30/10/2017

Liite 1


Osaamisen tuottaminen terveydenhuollossa

Arvoisa vastaanottaja

Kysely sisältää kuusi avointa kysymystä, jotka liittyvät osaamistarpeisiin ja niiden tuottamiseen terveydenhuollossa nyt ja 2020-luvulla. Kohdassa 7 voit tehdä omat lisähuomiosi aiheesta. Toivomme, että vastaat kaikkiin kysymyksiin. Vastauksesi voit tuottaa joko lausemuotoisesti tai ranskalaisia viivoja apuna käyttäen.

Voit tarvittaessa keskeyttää kyselyyn vastaamisen kunkin kysymyksen jälkeen ja palata siihen uudestaan painamalla keskeytä -näppäintä. Kiitos vaivannäöstäsi.

1. Mitkä ovat mielestäsi keskeisiä osaamistarpeita tai taitoja terveydenhuollossa 2020-luvulla (nimeä vähintään viisi osaamisaluetta tai kompetenssia. Järjestyksellä ei ole merkitystä)?

2. Miten osaamista mielestäsi tulisi kehittää terveydenhuollon ammateissa?

3. Miten osaaminen voidaan mielestäsi tehdä näkyväksi työpaikoilla?

4. Millaisena näet tutkintojen merkityksen osaamisen tuottamisessa terveydenhuollossa (tällä hetkellä ja 2020-luvulla)?

5. Miten digitalisaatio mielestäsi muuttaa terveydenhuollon ammatteja ja niiden osaamistarpeita 2020-luvulla?

6. Miten asiakas- ja potilassuhteet mielestäsi muuttuvat terveydenhuollossa 2020-luvulla?

7. Muita huomioita aiheesta.

Print Friendly, PDF & Email

Previous Post
Havaintoja osaamisen rakentumisesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista terveysalalla
Next Post
Kasvua hevosalalle yhteisöllisyydestä: somessa tavataan!


More Story
Havaintoja osaamisen rakentumisesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista terveysalalla
Osaamistarpeiden ennakointi terveydenhuollossa on ajankohtainen kysymys ja artikkelimme lähtökohta. Sen ympärille rakentuvat...