Eettisyys työnvälityspalvelun kulmakivenä

Kuuntele – Listen Ammattietiikka ohjaa monien ihmistyön alojen toimintaa. Miten se näyttäytyy tilanteessa, jossa julkinen ja yksityinen toimija toteuttavat yhdessä työnvälityspalvelua? Pureudumme artikkelissamme varsinaissuomalaisen Työnvälityspisteen toimintaa ohjaaviin periaatteisiin sekä siihen, miten ne suhteutuvat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien ammattilaisten kansainvälisiin eettisiin suosituksiin. Artikkelissa esitetään alustavia tuloksia Työelämän Infopiste Oy:n tilaamasta arviointi- ja kehittämistutkimuksesta. Taustaa Työnvälityspiste on … Continue reading Eettisyys työnvälityspalvelun kulmakivenä